Opnieuw een klap voor de woningmarkt

Opnieuw een klap voor de woningmarkt

Opnieuw een klap voor de woningmarkt! ‘Bouw 75.000 woningen gaat komende twee jaar niet lukken

Alsof onze woningnood in Nederland nog niet erg genoeg was komt er vandaag weer treurig nieuws naar buiten. Het Economisch Instituut voor de Bouw, EIB, constateert dat de afspraak om ieder jaar 75.000 woningen te bouwen niet gaat lukken voor de komende twee jaar. Wat betekent dat de ellende alleen maar groter zal worden.

Komend jaar worden naar alle verwachting slechts 60.000 woningen opgeleverd. Het EIB had al eerder voorspeld dat er een daling zou zijn, maar door de stikstofcrisis is de daling vele malen groter dan verwacht. Eerder kwam minister Van Veldhoven ook al met de mededeling dat naar alle waarschijnlijkheid de norm van 75.000 niet gehaald zal worden voor 2024.

We zetten alles op alles om de geschetste effecten geen werkelijkheid te laten worden’

Den Haag belooft veel, maar of ze met de huidige stikstofcrisis nog niets van progressie zullen gaan boeken is nog maar de vraag. De vooruitzichten zijn in ieder geval somber, voorlopig zijn we nog niet af van de woningnood. Dat moge duidelijk zijn. Woningmarktexperts zien de toekomst ook somber in, de stikstofcrisis heeft alles alleen maar nog erger gemaakt.

,,De situatie op de nieuwbouwmarkt is nu al zorgwekkend en dan zijn de gevolgen van de stikstofdiscussie nog niet eens meegenomen

Al die verstikkende regelgeving maakt het voor bouwbedrijven enorm lastig om bij te bouwen, voorlopig lijkt er nog geen geschikte oplossing gevonden.

In dit artikel

Reacties Cancel Reply

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.

34 reacties

Inderdaad Rutte is het slechtste wat Nederland na de tweede wereldoorlog is overkomen.

Nederland is een keiverrot land geworden.

Links Demoniserend Wegkijkend Nederland stort Nederland in een poel van ellende.

Stop met de EU in deze vorm.

RUTTUP EN NEXIT.

Stop met Jumping in deze vorm!

als jij nu ook eens zou stoppen met onzinnige plemps te plaatsen hier dat zou ook al fijn zijn.

Wat een geweldige regering hebben we toch, wat een daadkracht, wat een visionair beleid, wat een ruggegraat, zoveel kwaliteit in 1 kabinet.
We wonen (voor degene die een woning hebben) in het gaafste land ter wereld!

De meeste woningen worden toch maar voor de gelukzoekers gereserveerd. Als ze dat nou eens zouden aanpakken dan zijn 60000 woningen genoeg voor onze eigen kinderen

Was dat maar waar Werikke..van die 60.000 woningen is er maar een klein gedeelte betaalbaar..als ik zo om me hern kijk zie ik hoofdzakelijk appartementen met prijzen vanaf 450.000 euri!

ja klopt inderdaad. Mijn kinderen zijn al lang ingeschreven voor een woning maar hun is verteld dat zeker nog tussen 7 en 10 jaar kan duren. En dan zeggen dat bepaald percentage woningen dat vrij komt voor gelukszoekers bestemt is . En die linksen maar binnen halen. Kan er zo pissig van worden.

Nou ik vind vanaf 459.000 heel betaalbaar. Waarzeilen ze nu toch over!

zalig zijn de onnozelen.

@werikke
Ik bewaar nog wel eens wat, bijvoorbeeld om te gebruiken bij deelname aan sites als DDS. Het volgende heb ik uit redelijk onverdachte hoek, namelijk RTLZ in juni 2019. Daarin is te lezen, dat statushouders maar een klein deel van de sociale woningen toegewezen krijgen. De oorzaak van de problemen liggen elders en in het verleden.

RTLZ (zie rtlz.nl/opinie/column/4756451/statushouders-sociale-woning-woningmarkt-tekort-woningen):
Los van de humanitaire taak om statushouders aan degelijk onderdak te helpen, en de praktische overweging dat een normaal huis in een normale wijk de integratie wel eens ten goede zou kunnen komen, gaat in werkelijkheid slechts een klein deel van alle sociale woningen naar statushouders. In 2017 ging het om slechts 7 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen.

Dit laat ook zien waar het eigenlijk allemaal om te doen is: statushouders aanwijzen als makkelijke zondebok. Zij krijgen de schuld in de schoenen geschoven voor allerlei problemen op de woningmarkt, in het bijzonder de lange wachtlijsten bij corporaties. Dit leidt de aandacht af van de invloed van decennialang woonbeleid.

Voor de oorzaken van de achterstand, zie link.

Dat zou kunnen dat dat in bepaalde steden is . Echter waar ik woon gaat merendeel niet bij inschrijving (laagste tijd dus ) maar op voorrang. En dat zijn hier statushouders. Nogmaals u wilt mij aangeven dat ik een zondebok zoek maar ik baseer mij op feiten niet op gevoel. Als Nederland incl. gezinshereniging 105000 mensen binnen haalt waarvan 50000 nieuwkomers zal dit natuurlijk zijn weerslag hebben op de beschikbare woningen . Ook heeft dit met de normale doorstroming te maken bij asielcentra die dichtslibben. Dus maw als er minder mensen in Nederland komen zal ook de woningnood minder zijn .

@werikke
Het CBS geeft andere cijfers. Die 105.000 komt qua orde van grootte in de buurt van de CBS-cijfers. Maar ik heb eerder geschreven, dat dit rijp en groen door elkaar is. Het zijn mensen overal vandaan, uit Syrië, Irak, Nigeria, Mali, maar vooral ook uit Duitsland, België, Italië, Amerika, Australië, etc. (die hier komen werken, studeren) en ook terugkerende Nederlanders. Statushouders als eindstadium van asielzoekers en gezinshereniging is daar een, weliswaar relevant, deel van, namelijk 25.000 à 30.000, volgens het CBS. Asielzoekers moeten eerst een hele procedure door en slechts een deel van hen komt in aanmerking voor verblijf en dan ook een woning.
Overigens is die voorrang aan statushouders iets dat de gemeente, lees de gemeenteraad, zelf bepaalt, want de voorrang als recht is afgeschaft. Den Haag speelt hierin geen rol meer. En die gemeenteraad is gekozen door de burgers. Jij kunt dus, mits je voldoende medestanders hebt, dit voorrangbeleid wijzigen. Lukt dat niet, dan is er blijkbaar een meerderheid die anders beslist.

Het gaat er niet om uit welke landen de immigratie komt, het gaat er om dat er per jaar een bevolkingsaanwas is van ca. 100.000 mensen (een stad ter grootte van Alkmaar) waarvoor geen woning beschikbaar is: er is namelijk een tekort van ca. 300.000 woningen.

De overheid is er nimmer in geslaagd de woningnood van na de oorlog op te lossen. En dat is een schande.

@Rammstein
Je opmerking over de herkomst van mensen is helemaal terecht. En daarom zou het goed zijn als een toevoeging van welke aard ook die verwijst naar de vluchtelingenstatus achterwege zou blijven. De term statushouders wordt alleen in verband met vluchtelingen/asielzoekers gebruikt. Maar lang niet alleen statushouders dragen bij aan de woningnood. Zelfs terugkerende Nederlanders, enkele duizenden per jaar, doen dit.

Het RTLZ-artikel geeft ook de werkelijke oorzaak, namelijk het woningbeleid gedurende tientallen jaren. Ik neem aan, dat je daar in je slotzin op doelt. De schrijver meent, dat er 270.000 woningen meer beschikbaar zouden zijn, als het beleid van jaren geleden was voortgezet.

Lukt dat niet, dan is er blijkbaar een meerderheid die anders beslist. inderdaad en dat vind ik dus het ergste dat men liever buitenlanders voorrang geeft tov onze eigen kinderen.

@werikke
Waarom statushouders voorrang boven jullie kinderen? Altijd een goede vraag. Als je dat probleem echt handen en voeten kunt geven, zou ik die vraag aan wat partijen stellen en antwoord eisen. Pas dan weet je wat er achter zit. Er zijn genoeg gemeenten die hier anders mee omgaan als voorbeeld.

Zelfs terugkerende Nederlanders, enkele duizenden per jaar, doen dit.

Ja pietje doet er graag even schepje bagatelliseer op.

Wierike@. Van dit kabinet hoeft u niets meer te verwachten in die richting.We zullen ze massaal moeten wegstemmen om weldenkendheid nog een kans te bieden
PVV,FVD.

ik stem al PVV al jaren. Ik verwacht ook dat omdat er een economische crisis aankomt dat meer mensen de problemen zoals immigratie en woningnood signaleren en dan pas PVV of FVD zullen stemmen en hoop dat dan nog niet te laat is.

Inderdaad Het Parool, geeft bij monde van Tonny van der Mee (10-09-2019), het probleem duidelijk aan.
Nederland boekt alleen een statistieken vooruitgang.
De Nederlanders moeten het, aan den lijven ervaren dat het beter gaat en daar is vlgs het SCP geen sprake van.

Rutte is het slechtste, wat Nederland na de tweede wereldoorlog is overkomen.

Добавить комментарий