Investeren in vastgoed: Doorslaggevende redenen om de stap te zetten!

Investeren in vastgoed: Doorslaggevende redenen om de stap te zetten!

Investeren in vastgoed: Doorslaggevende redenen om de stap te zetten!

Ben je nieuw in de wereld van investeringsvastgoed en wil je graag bijleren over investeren in vastgoed?

Dan hebben we goed nieuws: Leren hoe je kan investeren in onroerend goed hoeft niet ingewikkeld, moeilijk of duur te zijn.

Op deze pagina ontdek je waarom je zou investeren in vastgoed en hoe dit kan als beginner, van A tot Z.

Tevens kan je inspiratie opdoen over hoe je jouw partner kan overtuigen om mee te stappen in een dergelijke investering in bakstenen (in de veronderstelling dat je getrouwd of samenwonend bent).

Vervolgens besteden we aandacht aan sleutel-op-de-deur beleggingsvastgoed en hoe je hiermee een passieve vastgoedportefeuille kunt opbouwen zonder jouw professioneel en gezinsleven verder onder druk te zetten.

Dit onderdeel van passief investeren in vastgoed wordt afgesloten met een analyse van drie verschillende soorten verhuurgarantie.

Elke soort huurgarantie wordt in detail behandeld en je krijgt ineens ook enkele aanbiedingen kant-en-klaar beleggingsvastgoed te zien, opgedeeld per type huurgarantie.

Waarom zou je investeren in vastgoed?

Inleiding

Je kan jouw geld onder jouw matras verstoppen of in de ton met kippenvoer zoals de legendarische Tony Soprano, gespeeld door wijlen James Gandolfini.

Je zou het ook kunnen verpakken in plastic zakken om het vervolgens te begraven zoals Pablo Escobar in de serie Narcos.

Voor de iets normalere mensen bestaan er gelukkig ook nog een resem andere zaken waarin je jouw geld, bijvoorbeeld 50 000 euro, 100 000 euro spaargeld, of 10 000 euro, kan steken.

Voorbeelden hiervan zijn aandelen, fondsen, spaarrekeningen, deposito spaarrekeningen, munten, digitale cryptomunten zoals Bitcoin, goud, obligaties, hout, wijn, whisky, grondstoffen, edele metalen, oldtimers, kunst, en natuurlijk, vastgoed.

Vanzelfsprekend heeft elke beleggingsoptie zijn voor- en nadelen. Maar aangezien je hier bent om iets bij te leren over vastgoed, wordt hieronder enkel aandacht besteed aan deze beleggingsvorm.

Elke persoon die belegt in vastgoed heeft persoonlijke redenen om dit te doen.

Vaak aangehaalde redenen door investeerders in vastgoed zijn de volgende:

Financiële vrijheid en onafhankelijkheid

Voor vele mensen is dit de belangrijkste drijfveer om in vastgoed te investeren. Je koopt dan opbrengsteigendommen die je jaarlijks inkomsten opleveren.

De winst die je draait kan je herinvesteren en op die manier kan jouw vastgoedportfolio aandikken.

Op termijn kan je dan eventueel stoppen met werken voor iemand anders aangezien je financieel onafhankelijk bent geworden dankzij jouw opbrengsteigendommen.

Recurrente inkomsten (stabiele, positieve inkomende cashflow)

Of je nu een opbrengsteigendom aankoopt met eigen vermogen of je gaat een hypothecaire lening aan met gunstige rentevoeten om deels te financieren, het maakt niet echt uit.

Indien je het goed aanpakt, zal er een positieve maandelijkse cashflow ontstaan wanneer je de maandelijkse aflossing aftrekt van de maandelijkse ontvangen huur.

Met andere woorden, een beperkte eigen inbreng in combinatie met een financiering voor het beleggingsvastgoed kan ervoor zorgen dat jouw maandelijkse huurinkomsten groter zijn dan jouw maandelijkse aflossing.

Jouw opbrengsteigendom levert in zo’n geval een maandelijks passief inkomen op.

Met het bijkomend voordeel dat je de hypothecaire lening later eventueel kan herfinancieren (de aflossingstermijn opnieuw verlengen bijvoorbeeld) om de maandelijkse netto opbrengsten nog wat te vergroten.

En wanneer de hypothecaire lening finaal is afgelost, is het beleggingsvastgoed 100 procent eigendom van je!

Waardestijging en meerwaarde | Investeren in vastgoed

Een waardestijging van opbrengsteigendom(men) leidt tot een meerwaarde bij de latere verkoop (exit) ervan.

Vaak stijgt de waarde van de opbrengsteigendom naarmate de tijd verstrijkt en naarmate de investeerder waarde toevoegt aan de eigendom in kwestie.

We denken hierbij aan verbouwingen, herstellingen en onderhoud.

Naast recurrente huurinkomsten is de potentiële meerwaarde bij een latere verkoop een tweede belangrijke rendementscomponent wanneer je overweegt om te investeren in vastgoed.

Beleggingsvastgoed als alternatief pensioenplan

Investeringsvastgoed is een uitzonderlijk extra privé pensioenspaarplan.

Uitzonderlijk omdat het een actief is dat maandelijks inkomsten oplevert tot het moment van overlijden.

Met andere woorden, in tegenstelling tot een klassiek pensioenspaarplan waarbij je een kapitaal uitbetaald krijgt bij het bereiken van een bepaalde leeftijd, levert beleggingsvastgoed maandelijks huurinkomsten op.

Op het vlak van extra financiële ademruimte tijdens je gouden pensioenjaren kan dit natuurlijk wel tellen!

Indien je tijd en geld vrijmaakt om een vastgoedportefeuille op te bouwen, dan kan je er later continu de vruchten van plukken.

Een of meerdere opbrengsteigendommen in bezit hebben betekent een wereld van verschil wanneer je op pensioen bent.

Want op Vadertje Staat dien je best niet te rekenen voor een volwaardig en zorgeloos pensioen.

Dankzij de maandelijkse huurinkomsten van verhuurvastgoed stoom je jezelf klaar voor een financieel onafhankelijk pensioen!

Pensioenopbouw met investeringsvastgoed, het is zeker en vast een piste die je in detail dient te bekijken!

Fiscale voordelen van beleggingsvastgoed

Een bijkomend voordeel van beleggingsvastgoed zijn de fiscale voordelen ervan (denk aan de interesten van een lening en de gunstige belasting van huurinkomsten in bepaalde situaties).

De intresten die je als investeerder betaalt om de hypothecaire lening af te lossen, zijn in de meeste gevallen ook aftrekbaar en leveren dus ook een fiscaal voordeel op.

Voor Belgische rijksinwoners zijn er ook belastingverminderingen verkrijgbaar voor betaalde kapitaalaflossingen en premies voor schuldsaldoverzekeringen.

De verhuurinkomsten zelf worden voor Belgische rijksinwoners in bepaalde situaties ook bijzonder gunstig belast (op basis van een fictief inkomen en niet op basis van de werkelijke huurinkomsten).

Hefboomeffect met investeren in vastgoed via financiering

Het hefboomeffect is een krachtig effect waarvan alle succesvolle vastgoedbeleggers gebruik maken.

Meer nog, het is dankzij dit effect dat vele mensen effectief beslissen om te investeren in vastgoed.

Dit hefboomeffect is eigenlijk niets anders dan geld lenen om het rendement van het eigen vermogen te verhogen.

We kunnen dit het best illustreren aan de hand van een voorbeeld:

Voorbeeld van het hefboomeffect

Mr. De Arme belegt in een opbrengsteigendom zonder gebruik te maken van het hefboomeffect. Over het hefboomeffect denkt hij in zichzelf:

Hij koopt een huis aan ter waarde van 200 000 euro en doet dit voor de volle 100 procent met eigen middelen (geld dat hij op zijn spaarboekje heeft staan).

Na een jaar is de waarde van dit huis gestegen met 10 000 euro. Mr. De Arme haalt dus een rendement van 5 procent in dit scenario (abstractie makend van andere kosten).

Mr. De Rijke is de tegenpool van Mr. De Arme en is bezeten door allerlei beleggingstechnieken. Over het hefboomeffect denkt hij het volgende:

Dat interesseert mij wel! Ik kan er een hoger rendement mee scoren!

Hij koopt een gelijkaardig huis als dat van ons eerste personage, in dezelfde regio en ook met een waarde van 200 000 euro.

Mr. De Rijke pakt de aankoop wel anders aan om optimaal gebruik te maken van het hefboomeffect.

Hij doet een inbreng van eigen vermogen ten belope van 40 000 euro en regelt voor 160 000 euro financiering bij de bank via een hypothecaire lening.

We gaan ervan uit dat dezelfde waardestijging van 10 000 euro van toepassing is op dit huis na een jaar tijd.

Dit betekent dat zijn oorspronkelijke inbreng van 40 000 euro nu 50 000 euro waard is.

Met andere woorden, Mr. De Rijke boekt na een jaar een Return on Investment van 25 procent.

Conclusie van het voorbeeld

Het verschil in dit voorbeeld tussen het hefboomeffect niet (Mr. De Arme) en wel (Mr. De Rijke) toepassen is gigantisch: een verschil van 20 procent Return on Investment! Mr. De Arme is de sigaar en loopt pakken rendement mis.

Vergeet niet om ook de andere voordelen van investeren in vastgoed in rekening te brengen!

In het bovenstaande voorbeeld is Mr. De Rijke misschien wel in staat om een maandelijkse cashflow van 300 euro over te houden (huurinkomsten — aflossing).

In dit scenario is er dan spraken van beleggingsvastgoed dat maandelijks passieve inkomsten oplevert.

Dit resulteert dan in een bijkomend bedrag van 3 600 euro op jaarbasis bovenop de waardestijging van de opbrengsteigendom.

En zelfs al zou de opbrengsteigendom niet stijgen in waarde, dan nog geniet je als belegger van de positieve cashflow en het positieve rendement!

Voeg hier de interessante financieringsvoorwaarden aan toe (de lage intrestvoeten) en je begrijpt dat het mogelijk is om een vermogen op te bouwen via het investeren in vastgoed.

Controle

De meeste vermogensbeheerders zullen je adviseren om jouw beleggingsportefeuille te diversifiëren. Dit is zonder twijfel goed advies.

Toch dien je er als belegger op toe te zien dat je niet alles belegt in bepaalde papieren activa zoals aandelen of aandelenfondsen.

Het probleem met aandelenfondsen is dat je zelf niet aan het stuur zit. Je hebt geen controle over de activa in kwestie.

Vaak worden dergelijke fondsen beheerd door professionele fondsenmanagers maar toch. Je hebt geen enkele controle.

Investeren in vastgoed daarentegen levert jou wel controle op. Zo kan je zelf de waarde opkrikken door herstellingen of renovaties door te voeren.

Je kan ook een positieve cashflow garanderen door ervoor te zorgen dat de huurgelden de maandelijkse aflossingen voldoende overtreffen om zelfs nog winst te draaien.

Vastgoed kan gemakkelijker gecontroleerd worden indien je als belegger opteert om te investeren in vastgoed dat ondergewaardeerd is.

Op het gebied van opbrengsteigendommen is het ook niet noodzakelijk zo dat een stijging van het rendement gepaard gaat met een stijging van het risico.

Inflatie counteren door te investeren in vastgoed

Inflatie heeft eigenlijk twee betekenissen: monetaire inflatie en prijsinflatie. In de huidige economische context is er sprake van beide types inflaties.

Enerzijds is er sprake van monetaire inflatie aangezien er euro’s worden bijgedrukt tegen de sterren op.

Deze geldschepping betekent dat de geldhoeveelheid in omloop toeneemt. En dit heeft een verlagende impact op de rente.

Anderzijds is er ook sprake van prijsinflatie, wat eigenlijk niets meer is dan een stijging van het algemene prijspeil.

Door de prijsstijgingen daalt de koopkracht van de mensen en daalt ook de waarde van het geld. Voor hetzelfde bedrag kan men namelijk minder aankopen.

Beleggingen in papieren activa zoals de euro (dat is trouwens ook het aanhouden van een spaar- en/of zichtrekening) bezorgen je verlies.

Dit komt doordat het inflatiepercentage groter is dan het intrestpercentage waarmee jouw euro’s kunnen aangroeien.

Investeren in vastgoed is een oplossing aangezien de waarde van het vastgoed over het algemeen stijgt met een groeipercentage dat minstens gelijke tred houdt met het inflatiepercentage.

En vastgoed houdt over het algemeen minstens gelijke tred met de inflatie, ongeacht van hoe ernstig de euro verzwakt.

Door te investeren in vastgoed ga je dus voor diversificatie en kies je voor een andere activaklasse dan onze euromunt.

Hoe kan je jouw partner overtuigen om te investeren in vastgoed?

De beslissing om te investeren in vastgoed is een persoonlijke beslissing die niemand voor jou kan maken.

We raden aan dat je goed overlegt met jouw partner alvorens je beslissingen neemt. Je dient er namelijk allebei voor 100 procent achter te staan.

Stel dat je zelf overtuigd bent van de voordelen van een opbrengsteigendom.

Je zou dus graag geld van jullie spaarrekening halen en dat geld investeren in vastgoed.

Hoe overtuig je jouw partner dan om te starten met investeren in vastgoed?

Hieronder vind je een aantal zaken die jouw misschien wel conservatieve partner moet weten:

Leg uit dat investeren in vastgoed geen meerwaardespel is

Vastgoed aankopen en rekenen op een waardestijging en het realiseren van een meerwaarde is niet hoe je geld verdient in de vastgoedsector.

Natuurlijk kan je dit soms realiseren maar daar gaat het niet om!

Voorzichtige beleggers investeren in vastgoed omwille van de cashflow en de recurrente inkomsten en niet omwille van een potentiële meerwaarde.

Leg aan jouw partner uit dat je wilt investeren in een opbrengsteigendom voor de recurrente inkomsten en niet om opnieuw te verkopen.

Met andere woorden, jullie zouden niet aankopen om te hopen op een waardestijging om vervolgens opnieuw te verkopen.

Gebruik de literatuur en het internet

Tracht boeken en blogs over vastgoed te lezen, lees financiële dagbladen, geef ook webinars en podcasts een kans.

Als we toch drie boeken mogen aanraden die jouw partner kunnen overtuigen van de zin van investeren in vastgoed zijn het de volgende:

  • Rich Dad Poor Dad (Rijke pa, arme pa) van Robert Kiyosaki
  • The Art of The Deal van Donald Trump
  • De Rijkste Man van Babylon van George S. Clason

  Kennis is macht, zowel voor jezelf als voor jouw partner!

  Vergelijk aanbiedingen van bouwfirma’s

  Ben je van plan om in vastgoed te beleggen? Eventueel via een kant-en-klare oplossing met zorgeloze huuropbrengsten?

  Ga dan zeker niet over één nacht ijs maar maak je huiswerk!

  Het is jouw plicht om verschillende types vastgoed van verschillende bouwfirma’s met elkaar te vergelijken (dit kan heel gemakkelijk onderaan deze pagina).

  Je vraagt dan informatie op, je woont opendeurdagen bij, je gaat in gesprek met een vertegenwoordiger, enzovoort.

  Door zelf informatie te verzamelen en grondig te overleggen met jouw partner kan je een goed onderbouwde richting uitgaan!

  Begrijp dat aandelen niet zo veilig zijn als je zou denken

  Beurscrashes zijn cyclisch en een crisis loert eigenlijk steeds om de hoek. Heel vaak is de volgende uitdrukking perfect van toepassing:

  Vele beleggers hopen dat ze niet moeten terugvallen op hun investeringen tijdens crisismomenten. Maar dat kan je nooit zeker zijn.

  De beurs en de aandelenmarkten hebben al vele mensen tot miljonair gemaakt en nog meer mensen tot een arme, naïeve stakker.

  Aandelen en beleggingsfondsen zijn enkele beleggingsopties maar het zijn zeker niet de enige! Investeren in vastgoed biedt een mooi alternatief bijvoorbeeld.

  Leg uit wat het rendement op de opbrengsteigendom(men) zal zijn

  Je hebt hoogstwaarschijnlijk enkele opbrengsteigendommen op het oog. Je hebt jouw huiswerk gemaakt en je bent overtuigd.

  Nu dien je enkel nog jouw partner over de streep te trekken.

  Analyseer de opbrengsteigendom(men) die je op het oog hebt en becijfer het verschil met jullie huidige beleggingen.

  Beantwoord volgende vragen

  • Wat is de aankoopprijs?
  • Kunnen jullie gebruik maken van het hefboomeffect (door het aangaan van een hypothecaire lening)?
  • Wat zijn de huurprijzen in de buurt?
  • Wat is het rendement op de eigen inbreng gebaseerd op de recurrente inkomsten? Maak hierbij een onderscheid tussen virtueel versus echt rendement.
  • Is er sprake van een verhuurgarantie en gegarandeerd rendement? Beleggen in vastgoed met verhuurgarantie kan gewaarborgde inkomsten opleveren, wat past bij mensen met een risico-avers beleggingsprofiel. Defensief beleggen in vastgoed is mogelijk met dergelijke garanties!
  • Welk type opbrengsteigendom past het best bij jullie?
   • Een huis?
   • Een studentenkamer of studentenkot?
   • Een hotelkamer? Investeren in hotels kan nu ook als particuliere belegger.
   • Een serviceflat? (vorm van beleggen in de vergrijzing)
   • Een parkeerplaats in een garage?
   • Grond?
   • Een pand kopen om te verhuren in de recreatieniche zoals een vakantiewoning?
   • Een appartement?

   Indien je jouw huiswerk maakt, kunnen jullie beslissen op basis van harde cijfers en feiten.

   En niets kan tippen aan een grondige due diligence wanneer het gaat om het kopen van een opbrengsteigendom!

   Ken je partner

   De kans is groot dat je jouw partner door en door kent.

   Je kan je dus zo voor de geest halen welke argumenten en bezwaren hij/zij zal aanhalen.

   Bereid je voor op wat komen zal en tracht gefundeerde replieken klaar te stomen.

   Je kan vermoeden welke vragen jouw partner zal stellen dus bereid jouw antwoorden al voor.

   Besef dat jullie huidige beleggingsvormen waarschijnlijk duur zijn

   Of je nu belegt in aandelenfondsen, obligatiefondsen, gemengde fondsen, aandelen of buitenlandse valuta, de kans is groot dat jullie niet echt weten hoeveel kosten jullie hebben aan deze investeringen.

   Instapkosten, beheerskosten, commissies van makelaars en platformen, het is allemaal nogal ondoorzichtig in de meeste gevallen.

   Tracht het eens uit te zoeken hoe het zit met alle verdoken kosten, de kans bestaat dat je verbaasd zult zijn!

   Gebruik jullie budget als munitie

   Een van de beste manieren om jouw partner te overtuigen is door op de gevoelige snaar te spelen.

   Je moet dus tastbare en voelbare voordelen schetsen!

   En wat is er dan indrukwekkender dan het huidige budget te vergelijken met het potentiële toekomstige budget (dat hoger is dankzij de investering in vastgoed)?

   Schets wat de bijkomende recurrente inkomsten, positieve cashflows, kunnen betekenen voor jullie gezin!

   Tracht deze inkomsten te kwantificeren en vergelijk ze met bepaalde uitgaven uit jullie huidige budget.

   Dit wakkert de verbeelding aan en doet jouw partner fantaseren over extra koopkracht of beleggingsmiddelen.

   Sleutel-op-de-deur beleggingsvastgoed voor het opbouwen van passieve beleggingsportefeuille

   Sleutelklaar opbrengstvastgoed kopen en het op passieve wijze verhuren om je spaarkapitaal te activeren.

   Het kan de perfecte manier zijn om meer rendement te behalen op jouw spaargeld met relatief beperkt risico (zeker in vergelijking met de aandelenbeurzen).

   Concreet kan je op twee verschillende manieren geld beleggen in vastgoed voor maximaal rendement: als passieve vastgoedbelegger of als actieve vastgoedverhuurder.

   In wat volgt besteden we aandacht aan de eerste beleggingsstrategie: passief investeren in vastgoed met behulp van sleutel-op-de-deur beleggingsvastgoed.

   Passief investeren in vastgoed: Verdeelde meningen troef

   Als je een stevig debat wilt beginnen op sociale media of internetforums, plaats dan een vraag over wat investeerders denken over sleutel-op-de-deur, of sleutelklaar, vastgoed en open vervolgens een zak popcorn.

   De antwoorden zullen snel verschijnen en felle uiteenlopende meningen zullen zeker volgen.

   Investeren in sleutel-op-de-deur vastgoed doet de emoties soms hoog oplaaien omdat het in strijd is met wat veel vastgoedinvesteerders denken dat «echte» investeerders zouden moeten zijn.

   Steeds weer lees je dat als je niet zelf fysiek investeert en niet zelf het werk met jouw eigen handen en voeten uitvoert, dat je dan op de een of andere manier geen echte investeerder bent.

   Of het nu gaat om vastgoed in verhuurde staat te kopen om te verhuren, aankopen en opknappen voor de verhuur of aankopen en opknappen voor een verkoop met meerwaarde, het maakt niet echt uit.

   Passief en strategisch kan verstandig zijn

   Er heerst vaak een sterk vooroordeel dat je persoonlijk betrokken moet zijn bij de uitbating en de verhuur of dat je anders niet ‘echt’ investeert in vastgoed.

   Het echte debat over sleutel-op-de-deur vastgoed als investering zou echter moeten gaan over wat sleutel-op-de-deur daadwerkelijk betekent.

   Kandidaat-investeerders moeten begrijpen dat er vaak geen echte betekenis is, althans niet wanneer je de term online gebruikt/misbruikt ziet worden.

   De term sleutel-op-de-deur investeringsvastgoed is namelijk jammer genoeg gekaapt door marketingmensen en is in de meeste gevallen alleen maar bedoeld om de aandacht te trekken.

   Misschien is het net dat wat zoveel mensen in beroering brengt, heeft gebracht en nog zal brengen in de toekomst.

   Het is bijna onmogelijk om twee sleutel-op-de-deur bouwpromotoren van investeringsvastgoed te vergelijken, of twee sleutel-op-de-deur beleggingspanden.

   Dit komt doordat er zelden consistentie zit in wat er precies wordt aangeboden qua vastgoed en qua beheerdiensten en eventuele garanties qua huurinkomsten.

   Hieronder gaan we precies definiëren wat sleutel-op-de-deur vastgoed als belegging zou moeten betekenen voor investeerders.

   Is sleutel-op-de-deur opbrengstvastgoed een goede optie voor je?

   Om eerlijk te zijn: Tenzij je bereid bent om een derde partij een pand te laten vinden, dat pand te laten renoveren (of als nieuwbouw te laten optrekken) en het professioneel te laten beheren, kan het zijn dat sleutel-op-de-deur opbrengstvastgoed niet de juiste keuze is voor je.

   Daarom krijg je hier een 5-delige checklist om te bepalen of investeren in vastgoed via een sleutel-op-de-deur formule wel kan werken voor jou.

   Stel jezelf de volgende vijf vragen:

   1. Wil je een bron van passief inkomen?
   2. Wil je investeren in vastgoed als nevenproject?
   3. Definieer je succesvol investeren mede op basis van de waarde van jouw beschikbare vrije tijd?
   4. Wil je een vastgoedportefeuille van woningen en/of appartementen en/of studio’s opbouwen?
   5. Vind je het prima om jouw verhuurpanden niet regelmatig te zien?

   Als je echt een passief vastgoedportfolio van kant-en-klaar opbrengstvastgoed wilt opbouwen, moet je de bovenstaande 5 vragen bevestigend kunnen beantwoorden.

   Dus hoe kan je dan in de praktijk investeren in sleutelklaar vastgoed voor verhuur? Lees verder.

   Wat is sleutelklaar beleggingsvastgoed precies?

   Sleutelklaar investeringsvastgoed verwijst doorgaans naar vastgoedinvesteringen die al gerenoveerd (of nieuw gebouwd) zijn, door huurders worden bewoond (of waarvoor de toekomstige huurinkomsten contractueel vastgelegd zijn), worden beheerd en een positieve cashflow opleveren.

   De term komt voort uit het idee dat men «de sleutel op de deur» kan plaatsen en direct naar binnen kan wandelen in bewoonbaar vastgoed.

   Helaas kapen veel bouwbedrijven, en zelfs particulieren die kleinschalig vastgoed verkopen, het woord om het ten onrechte te gebruiken in hun marketing, net omdat ze weten dat het de aandacht trekt.

   De term zelf is net zoals een glimmend object omdat het eenvoud impliceert, iets waar veel investeerders naar op zoek zijn.

   Belangrijke voorwaarden

   De absoluut veiligste manier om een sleutelklaar verhuurpand te kopen, is ervoor zorgen dat aan de volgende voorwaarden voldaan is:

   • Controleer of het beleggingsobject wel degelijk de eigendom is van het bedrijf dat het beleggingsvastgoed promoot,
   • Dwing contractueel (onder andere via een gedetailleerd lastenboek) af dat er een volledige renovatie en/of afwerking (in geval van nieuwbouw) plaatsvindt zoals besproken,
   • Ga na of de beheersmaatschappij (en rentmeester) hetzelfde bedrijf is als de onderneming die jou het pand verkoopt.

   Hieronder lees je waarom het altijd veiliger is om een investeringspand te kopen dat al gekocht, gerenoveerd of nieuw gebouwd en onder beheer is.

   Weet dat de term sleutel-op-de-deur opbrengsteigendom gebruikt wordt om een pand te definiëren dat klaar is om vanaf dag één een inkomstenstroom te produceren via verhuurinkomsten.

   Met de aankoop van een traditionele woning is dit nooit het geval.

   Je zou deze als particuliere belegger kopen, de renovaties en opfrissingswerken ervan financieren, een huurder zoeken en selecteren, eventueel een vastgoedbeheerder inhuren en dan hopelijk maandelijks winst maken.

   Sleutel-op-de-deur vastgoed als investering laat je toe om een heleboel stappen over te slaan, waardoor de drempel naar het verdienen van een maandelijkse positieve cashflow kleiner wordt.

   Maar er zit een addertje onder het gras.

   Het probleem met investeren in kant-en-klaar vastgoed is dat er simpelweg geen vaste betekenis bestaat voor de term sleutel-op-de-deur investeringsvastgoed.

   Sleutel-op-de-deur vastgoedbedrijven kunnen er heel, heel verschillend uitzien (en we zullen verderop nog ingaan op die verschillen en enkele rode vlaggen).

   Vergis je niet: Sleutelklare vastgoedinvesteringen kunnen geweldig zijn. Maar het moeten ook de juiste investeringen zijn met de juiste mensen en partners.

   Onthoud: geen enkele investering is 100% zeker. Elke investering vereist een zorgvuldige studie met veel aandacht voor detail en de kleine lettertjes.

   Er kan een vrij sterk pleidooi worden gehouden over de voordelen van sleutel-op-de-deur vastgoed als passief investeringsvehikel.

   Wanneer je weet wat de valkuilen zijn waarop je dient te letten, kun je met een gerust hart van start om een geschikte sleutel-op-de-deur investering te selecteren.

   Waarom een sleutelklare vastgoedinvestering kiezen? Laten we de voordelen eens bekijken

   Ideaal voor ware passieve investeerders

   Niet iedereen wil investeren in een eigen pand dat hij of zij regelmatig kan zien en aanraken of er voorbij kan rijden.

   Of het nu gaat om lokale panden of niet, veel investeerders willen gewoon een meer passieve investering.

   Je lokale markt kan misschien niet het prijspunt bieden dat je zou willen hebben of precies datgene bieden wat je zoekt.

   Misschien wil je wel investeren in positieve groeimarkten die er veelbelovend uit zien.

   Voor andere beleggers maakt het misschien niet uit hoe hun lokale markt eruit ziet, ze hebben misschien gewoonweg geen zin om actief bezig te zijn met investeren.

   Ze hebben misschien geen goede, lokale optie om gemakkelijk te investeren in een nabijgelegen sleutelklaar pand, en moeten daarom naar andere markten kijken.

   Kortom, elke investeerder heeft zijn of haar eigen redenen om buiten zijn of haar lokale markt te kijken.

   Het buitenland wordt toegankelijk

   Investeren in het buitenland kan echter behoorlijk eng zijn.

   Per slot van rekening, zou jij een pand willen kopen dat je nog niet gezien hebt in een gebied waarmee je niet bekend bent?

   Hoe weet je dat je niet bedrogen wordt?

   Er is dus steeds veel onzekerheid wanneer het gaat over investeren in vastgoed in een gebied waar je zelf niet woont. Je zou gelijk hebben om terughoudend te zijn.

   Tegelijkertijd is dat net een van de redenen waarom investeren in sleutel-op-de-deur vastgoed zo’n geweldige optie is!

   Ja, je zult een markt moeten vinden waarbij je je prettig voelt om vastgoed op lange termijn te bezitten en je zult een gerenommeerd bedrijf moeten vinden voordat je koopt. Maar ineens sta je er niet meer alleen voor.

   Je navigeert de markt niet zonder de panden te zien.

   En je plaatst jouw investeringen in de handen van mensen waarvan je weet dat je ze kunt vertrouwen omdat je jouw huiswerk hebt gedaan. Plotseling openen zich nieuwe markten om je heen!

   Zo passief als passief inkomen zijn kan

   Voor veel vastgoedinvesteerders zijn investeringen niet hun fulltime baan of focus. En dat is helemaal prima!

   In veel opzichten is dat waar dit soort investeringen goed voor zijn: passief inkomen opbouwen in de loop van de tijd om bij te dragen aan toekomstige financiële doelen en zekerheid.

   Maar traditionele vastgoedinvesteringen kunnen heel gemakkelijk veranderen in een fulltime baan, zelfs als investeerders niet de verantwoordelijkheid van een huisbaas op zich nemen.

   Sleutel-op-de-deur daarentegen is, als model, zo passief als maar zijn kan.

   Uiteraard is er werk aan de winkel om de perfecte markt en het juiste sleutel-op-de-deur vastgoedbedrijf te vinden.

   En er blijft steeds de verantwoordelijkheid om bij te blijven met jouw investeringen en de investeringsmarkt.

   Maar je hoeft je niet bezig te houden met de dagelijkse gang van zaken: jouw investeringen zijn (idealiter) in handen van een zeer professioneel managementteam dat alle tijdrovende ins en outs van het vastgoedbeheer via een allesomvattend dienstenpakket voor zijn rekening neemt.

   Strategisch plannen is uw taak

   Jouw takenpakket als investeerder in vastgoed is nu vooral geladen met onderzoek en screening en vereist maandelijkse opvolgingsmomenten en check-ins om er zeker van te zijn dat je op een eerlijke manier wordt behandeld en dat er geen fouten worden gemaakt met het management van jouw eigendom(men).

   Als je als investeerder bereid bent om een beetje tijd te steken in het vooraf onderzoeken van markten en het interviewen van potentiële sleutel-op-de-deur partners, dan heb je het grootste deel van je werk gedaan.

   We willen er hierbij op wijzen dat er bedrijven zijn die zichzelf promoten als sleutelklaar, maar dat ze dat zelf eigenlijk niet zijn.

   Het zijn eigenlijk promotors die investeerders in contact brengen met sleutel-op-de-deur bedrijven.

   Hun verkoopsverhaal is vaak dat ze onderzoek doen om de beste sleutelklare bedrijven voor jou te vinden, maar in werkelijkheid worden ze betaald door deze sleutel-op-de-deur bedrijven om kopers binnen te halen.

   Er is niets mis met het werken met een dergelijk bedrijf, maar je kunt jouw verantwoordelijkheid om voorafgaandelijk onderzoek te doen naar de regio en streek waar je investeert, niet uit handen geven.

   Je moet ervan uitgaan dat, omdat er een wisselwerking is tussen een promotor en een aanbieder, je nog steeds verantwoordelijk bent voor jouw eigen belang (te beschermen via degelijk onderzoek en due diligence).

   Eenvoudigere leercurve

   Er is nog steeds een leercurve indien je opteert voor investeren in vastgoed op passieve wijze, onderschat dit niet.

   Maar het is zeker makkelijker dan wanneer je alleen als vastgoedinvesteerder aan de slag zou gaan.

   Omdat het sleutelklare bedrijf grotendeels heeft gezorgd voor het zware werk, het vinden van een huurder, het regelen van het beheer van het vastgoed, enzovoort kun je direct beginnen met investeren in onroerend goed.

   En onderweg kan je meer leren zonder dat je bang hoeft te zijn om dezelfde kostbare fouten te maken die een andere investeerder zou kunnen maken.

   Je bent in staat om de expertise van anderen te benutten op een manier die onlosmakelijk verbonden is met jouw eigen vastgoedinvesteringen.

   Dat geeft veel meer ruimte om gaandeweg te leren — en dat is een grote opluchting.

   Veel sleutel-op-de-deur investeerders die hard twijfelen tussen actief of passief beleggen in vastgoed, hebben sleutel-op-de-deur gebruikt als een geweldige instap in het investeren in vastgoed voordat ze overgaan tot meer actieve deals.

   Groeipotentieel van de vastgoedportefeuille

   Terwijl sleutel-op-de-deur vastgoedinvesteringen zo passief mogelijk worden georganiseerd om particulier beleggen in vastgoed te faciliteren, bieden dit soort investeringen ook de meeste ruimte om je vastgoedportefeuille te laten groeien.

   Dit komt doordat ze minder van je persoonlijke capaciteit in beslag nemen op het vlak van beheer en onderhoud.

   Het kost evenveel tijd om één pand te kopen en te bezitten als om vijf sleutelklare panden te kopen en te bezitten.

   Dat is een bijzonder groot voordeel van passief investeren in vastgoed.

   Dus als je de middelen hebt om het probleemloos te ondersteunen, waarom voeg je dan niet nog een vastgoedinvestering toe aan uw beleggingsportefeuille?

   Wanneer investeringen passief zijn, betekent dit dat je meer ruimte en tijd hebt om in te spelen op nieuwe kansen.

   Bekijk in dit kader zeker en vast de diverse types opbrengsteigendommen te koop voor passieve investeerders onderaan deze pagina.

   Markttoegang inzicht: Wereldwijd, grenzeloos

   Een groot voordeel voor investeerders in het buitenland en investeerders in andere regio’s of provincies in het bijzonder is dat sleutelklaar vastgoed toegang en inzicht tot deze op afstand gelegen markten biedt.

   En dat is iets dat u niet echt effectief kunt krijgen via de gebruikelijke wegen van actieve vastgoedinvesteerders.

   Een goed en gerenommeerd sleutel-op-de-deur bedrijf zal kennis en liefde hebben voor de markt(en) waarin ze operationeel zijn en waarin ze zich bevinden.

   Het kan veelbelovende locaties en vastgoedkansen identificeren en tegelijkertijd een meer genuanceerd begrip van het gebied aan hun investeerders geven.

   Niet alleen dat, maar als een bedrijf al gevestigd is in een bloeiende vastgoedmarkt, betekent dit dat investeerders die willen investeren, maar gefrustreerd zijn door biedingsoorlogen, op een andere manier toegang kunnen krijgen tot de markt.

   Sleutelklare vastgoedbedrijven bieden die toegang in combinatie met expertise in de regio, en dat is erg belangrijk.

   Dit alles is natuurlijk afhankelijk van het vinden van het juiste bedrijf om aan uw wensen te voldoen.

   Hoe vind ik een gerenommeerd sleutel-op-de-deur vastgoedbedrijf dat passieve opbrengstpanden aanbiedt?

   De eerste stap om betrokken te geraken bij sleutel-op-de-deur vastgoed is om iemand te vinden die het verkoopt. Toch zijn niet alle sleutel-op-de-deur vastgoedbedrijven gelijk.

   Veel van de achterdocht en tegenspraak die je online ziet rond sleutelklaar vastgoed, heeft te maken met onbetrouwbare bedrijven die niet geïnteresseerd zijn in het samenwerken met investeerders; hun ogen zijn alleen gericht op het verdienen van geld.

   Met het verkeerde bedrijf kunnen particuliere investeerders veel verliezen met sleutelklaar vastgoed.

   Er zijn particuliere investeerders die benadeeld (zullen) worden omdat ze sleutel-op-de-deur investeringsvastgoed kopen en niet goed genoeg opletten van wie en waar ze kopen.

   Daarom is het belangrijk om zorgvuldig onderzoek te doen naar de bedrijven waarmee je eventueel zou gaan samenwerken.

   Google is uw vriend

   Hoe eenvoudig het ook klinkt, Google is de beste plek om te beginnen.

   Zoek de stad of gemeente waarin u wilt investeren en gebruik de extra zoekwoorden «passief beleggingsvastgoed», «sleutel-op-de-deur vastgoed» en «passief investeren in vastgoed».

   Het liefst zoek je een echt bedrijf met kantoren in die regio en mensen die daar ter plekke aanwezig zijn.

   In sommige steden of regio’s vind je meerdere bedrijven met een dergelijk beleggingspanden aanbod.

   Dikwijls (maar niet altijd) zullen de beste bedrijven van beleggingsvastgoed dominant aanwezig zijn in de online wereld: massaal veel interessante blogartikelen en webpagina’s op hun website(s), e-books, white papers, brochures, infographics, sociale media kanalen, educatieve video’s en zelfs leerrijke podcasts.

   Wanneer je onderzoek doet naar specifieke bedrijven, let dan op hoeveel je er online over kunt leren.

   Belangrijke onderzoekscriteria

   Een rode vlag die je misschien tegenkomt, is het feit dat je een bepaald bedrijf vindt en toch geen idee hebt of het bedrijf wel weet waarmee het bezig is.

   Wie zijn de drijvende krachten? Wie zijn ze? Waar staan ze voor?

   Waar is de informatie over hun geschiedenis? Wat is hun track record? Is er genoeg ervaring in de rangen?

   Werken ze kleinschalig (kan zeker en vast een voordeel zijn) of doen ze massaprojecten (waarbij je na het zetten van de handtekening een nummertje wordt)?

   Lees veel, onderzoek alles en richt je vervolgens tot sociale media groepen, pagina’s en/of online forums.

   Dit is slechts de beginfase van het leren en je wilt een volledig beeld voor jezelf creëren.

   Is het bedrijf bekend? Hebben ze een positieve geschiedenis? Zijn ze bezig zich te profileren in het belang van meer transparantie? Hebben ze een goede reputatie?

   Dit zijn de vragen die je eerst wilt beantwoorden voordat je je verder verdiept om te zien of ze jouw tijd waard zijn.

   Dus, wat maakt een sleutelklaar bedrijf met beleggingsvastgoed de moeite waard om in te investeren?

   Laten we even kijken naar enkele onderscheidende gemeenschappelijke parameters tussen de bedrijven onderling:

   Manieren waarop aanbieders van kant-en-klaar verhuurvastgoed zich onderscheiden

   Eigen intern team voor vastgoedbeheer versus uitbesteding van beheerstaken

   Veel sleutelklare vastgoedbedrijven bieden vastgoedinvesteerders een bepaalde vorm van vastgoedbeheer diensten aan zoals een zorgeloze verhuurservice.

   Als ze geen enkele vorm van vastgoedbeheer aanbieden, en sommige doen dat effectief niet, vergeet het dan maar.

   Dat komt niet eens in de buurt van een sleutel-op-de-deur opbrengstpand. Het is een rode vlag.

   Als je een externe vastgoedbeheerder moet inschakelen voor de verhuur en het beheer, dan is dat niet compleet passief en is dat dus niet sleutelklaar.

   Wanneer het sleutel-op-de-deur bedrijf alleen een verkoper zou zijn, kan het voor hen heel gemakkelijk zijn om het hazenpad te kiezen waarbij ze profiteren van jou als investeerder.

   Wat zijn de procedures na de verkoop? Een goed bedrijf zal na de verkoop verder willen werken met jou.

   De dienst na verkoop is voor een gerespecteerd en professioneel bedrijf van beleggingsvastgoed het allerbelangrijkste.

   Een gerenommeerde vastgoedbeheerder is een integraal onderdeel van jouw succes als vastgoedinvesteerder en veruit de moeite waard.

   Het management van je eigendom(men) kan een investering maken of kraken, hoe veelbelovend die eigendom op zich ook was van bij de start.

   Zekerheid van inkomende cashflow versus onzekerheid qua huurinkomsten

   In het ideale geval is er bij de aankoop van de eigendom al direct een huurrendement beschikbaar.

   Dergelijk instant huurrendement kan tot stand komen doordat je een reeds verhuurd pand (met bewoner) koopt.

   Of doordat je in zee gaat met een promotor die een huurgarantie biedt (zekere inkomsten waardoor leegstand en wanbetaling geen impact hebben op je maandelijks rendement).

   Zorg ervoor dat je de contractuele voorwaarden goed begrijpt, eventueel met de hulp van een jurist of ervaringsdeskundige.

   Hoe ziet het huurcontract eruit? Hoe zorgt het vastgoedbeheersteam ervoor dat de bewoners/huurders aan de eisen voldoen?

   Wat kun je verwachten op het gebied van bewonersverloop?

   Is er eventueel een contractueel gewaarborgde huurgarantie van toepassing die je volledig indekt tegen leegstand?

   Sleutelklaar moet sleutelklaar zijn

   Te vaak nemen investeerders de betekenis van sleutel-op-de-deur als vanzelfsprekend aan en kopen ze uiteindelijk een beleggingspand dat nog niet gerenoveerd of gebouwd is en dat dus geen onmiddellijk rendement kan opleveren.

   Nogmaals, dit is niet sleutelklaar. Stel dat een aanbieder uit een andere regio zegt dat ze alles voor jou gaan afhandelen.

   En stel dat je de woning dient te kopen en vervolgens dient te betalen voor de renovatie.

   Dan is dat misschien wel een passieve investering maar helaas is ze niet sleutelklaar.

   Met andere woorden, zo’n belegging levert niet onmiddellijk rendement op (en de vertragingen in de bouwsector kunnen oplopen dus hou hier rekening mee!).

   Dit verhoogt jouw risico als investeerder exponentieel. Wanneer zal alles immers afgerond zijn en wanneer zal je eindelijk huurinkomsten beginnen verdienen?

   Welke andere zaken verdienen ook mijn aandacht?

   Details van renovatie/nieuwbouw moeten contractueel vastgelegd worden

   Elk goed bedrijf dat sleutelklaar beleggingsvastgoed aanbiedt, levert een volledige beschrijving van de omvang van de werken aan.

   Dit is een gedetailleerd overzicht (in vaktermen het lastenboek genaamd) van alle werkzaamheden die binnen en buiten een pand zullen worden uitgevoerd.

   Bij voorkeur worden er voor- en na- foto’s verstrekt alsook foto’s van nieuwe vloerbedekking, schilderwerken, airco’s, verwarmingen, boilers, daken, goedgekeurde vergunningen, enzovoort.

   Naast een klassieke bouwvergunning is er vaak ook een vergunning nodig voor grote werkzaamheden zoals loodgieterij, elektriciteit, verwarming en ventilatie.

   Ga dus na of de promotor wel degelijk beschikt over de juiste vergunningen alvorens je zou investeren op die locatie.

   Niet alle aanbieders van beleggingsvastgoed nemen het even nauw met alle vergunningsverplichtingen in de sector.

   Door de aanwezigheid van enkele rotte appels kampt de hele sector op dit gebied helaas met een minder dan perfecte reputatie.

   Schep duidelijkheid omtrent exact moment dat je huurinkomsten zult ontvangen

   Het is belangrijk om precies te weten te komen wat er is gedaan en nog zal gedaan worden aan de opbrengsteigendom.

   En belangrijker, hoe deze activiteiten jouw investering zullen beïnvloeden.

   Indien je een sleutelklaar pand koopt dat niet direct inkomsten kan opleveren, dan is dat geen sleutelklaar pand.

   Zorg ervoor dat de aanbieder in kwestie duidelijkheid schept over wanneer je precies de eerste huurgelden zult ontvangen.

   Een doorslaggevende factor van kant-en-klaar beleggingsvastgoed is namelijk dat het direct rendement oplevert!

   Los van de rendementscomponent speelt er ook een stresscomponent.

   Vermijd renovaties

   Het kan nog steeds een passieve investering zijn, maar om als een echt sleutel-op-de-deur investeringspand te worden beschouwd, kan er geen sprake zijn van uitgestelde renovatie-, opfrissings-, en onderhoudswerken. Waarom?

   Overweeg hoe je je als investeerder zou voelen als je zou merken dat je binnen de eerste paar jaar grote systeemvervangingen of zelfs dakvervangingen moet laten uitvoeren.

   Dat gaat niet aanvoelen als een stressvrij en zorgenvrij opbrengstpand.

   Bovendien loop je dan het risico op leegstand en een pak minder rendement (door de extra kosten en eventuele inkomstenderving door leegstand).

   Je gaat het gevoel krijgen dat er misbruik van je werd/wordt gemaakt.

   Wil je weten waarom zoveel investeerders slechte sleutel-op-de-deur ervaringen hebben? Dit is een belangrijke reden waarom.

   De realiteit is dat het de verantwoordelijkheid van de investeerder is om te weten of het pand naar behoren en volledig is gerenoveerd of adequaat is nieuw gebouwd.

   Als dat niet het geval is, is het niet sleutelklaar en moet je als investeerder absoluut voorbereid zijn op grote onderhoudskosten en verdoken kosten in de toekomst.

   Betrouwbare aanbevelingen en referenties

   Vraag naar externe referenties. Praat met andere investeerders die in het verleden reeds met het bedrijf hebben gewerkt.

   Neem niet alleen genoegen met de lijst die het bedrijf je geeft: ga naar Google of een andere zoekmachine online.

   Zoek naar beoordelingen. Word lid van diverse beleggingsforums.

   Vraag eens rond in je netwerk van connecties. Hoe meer informatie je kunt vinden en vergaren, hoe beter.

   Vraag ook naar de contactgegevens van investeerders die geen perfecte ervaring hebben gehad.

   Dit klinkt misschien raar maar het is de beste manier om te weten te komen wat voor vlees je in de kuip hebt.

   Rode knipperlichten

   Als de aanbieder in kwestie je niet in contact kan/wil brengen met een investeerder die mogelijk onderhoudsproblemen heeft gehad of te maken heeft gehad met een lager rendement dan verwacht, dan moet je ALTIJD een ander bedrijf vinden om mee te werken.

   Zo’n partij is namelijk ofwel niet eerlijk of ze zijn niet ervaren genoeg (ze doen nog niet lang genoeg zaken in de sector van beleggingsvastgoed).

   Je wilt echt te weten komen hoe een bedrijf omgaat met investeerders die geen perfecte ervaring hebben.

   Wat gebeurt er als een investeerder een onverwacht onderhoudsprobleem heeft? Hoe gaan ze om met het onverwachte?

   Een professionele partij zet steeds bepaalde fouten recht (iedereen maakt fouten, het gaat om hoe men die fouten aanpakt en hoe men de klant behandelt na de aankoop).

   Je dient een hoog niveau van comfort en vertrouwen te hebben om te investeren in passieve, sleutelklare panden, vooral wanneer deze ver van huis gelegen zijn.

   Weten hoe een bedrijf omgaat met het onverwachte kan je als particuliere belegger heel veel opleveren.

   Geschiedenis van het bedrijf

   Hoe lang een bedrijf al actief is, is belangrijk. We kunnen dit niet genoeg benadrukken.

   Als investeerder gaat jouw risico omlaag naarmate een bedrijf langer actief is en gaat het natuurlijk omhoog als een bedrijf slechts enkele weken/maanden/jaren oud is.

   Tijd is wat een bedrijf helpt om schaalgrootte te bereiken op het gebied van beheer en management en om de kosten te verlagen op het vlak van nieuwbouw en renovatie (optimalisatie van het proces).

   Hoe rijper een bedrijf is, hoe beter het ook kan omgaan met problemen die zich voordoen.

   Want degelijk omgaan met diverse soorten problemen vergt ook kennis en ervaring.

   Er is met andere woorden ook een leercurve gemoeid met het oplossen van problemen.

   Vermijd (spot)goedkope panden

   Sleutelklaar investeren in vastgoed wordt verondersteld een passieve investering te zijn.

   Wat iemand ook vindt of beweert van laaggeprijsde panden (onder de mediaanwaarde), in het merendeel van de gevallen zijn dit geen goede beleggingspanden voor passieve, sleutelklare investeerders.

   Een hands-on, actieve investeerder kan fantastische dingen doen met dergelijke goedkope panden door er tijd, arbeid, centen, energie en moeite in te steken. Dit zijn over het algemeen tijdrovende panden.

   Wil je passief gaan investeren in vastgoed?

   Verspil jouw geld en tijd dan niet met het kijken naar goedkope bouwvallen die nog helemaal in orde moeten worden gebracht (en je misschien pas jaren later de eerste huurbetaling kunt ontvangen).

   Hetzelfde geldt trouwens voor spotgoedkope panden die als kant-en-klaar worden aangeboden.

   Vermijd outliers

   Indien de prijs van zo’n opbrengsteigendom extreem afwijkt van het gemiddelde in de streek, vermijd de aanbieding dan als de pest.

   Er zit gewoonweg niet genoeg geld in de deal om én aan te kopen, én fatsoenlijk te renoveren, én een deftig recurrent beheersinkomen te verdienen op basis van een degelijk en goed beheer van de opbrengsteigendom op deze prijspunten.

   Meestal wordt er door dergelijke aanbieders bezuinigd op de kwaliteit van de bouwmaterialen om zo de kosten van renovatie of nieuwbouw te drukken.

   En de passieve, externe investeerder komt hier vaak pas later achter nadat hij/zij het pand reeds gekocht heeft.

   Doe jezelf een plezier en zorg ervoor dat je jouw sleutelklaar beleggingspand aankoopt rond de mediaanprijs van de markt en hoger.

   Je betaalt een vrij normale prijs en hierdoor loop je veel minder risico als passieve investeerder.

   Proberen ze iets te verbergen?

   Pas op voor elk bedrijf dat niet transparant genoeg te werk gaat en niet de volledige details bekendmaakt aan kandidaat-investeerders.

   Elk bedrijf dat niet open en eerlijk met u is over de details van A tot Z, moet je koste wat kost vermijden.

   Als je wordt afgeschermd van bepaalde activiteiten, ingrepen en financiële handelingen, is het waarschijnlijk niet het soort bedrijf waarmee je zaken wilt doen.

   Ga voorzichtig te werk. Stel vragen. Kijk wat voor soort ondersteuning ze bieden na het sluiten van de deal.

   Als het niet volledig naar jouw wens is of als je er een ongemakkelijk gevoel bij krijgt, ga er dan niet mee in zee en zoek verder naar een beter alternatief.

   Onthoud tot slot ook nog het volgende: Niet alle sleutel-op-de-deur vastgoedbedrijven die teleurstellen zijn gewetenloos of achterbaks.

   Het kan zijn dat ze gewoon niet over de zakelijke ervaring beschikken die ze nodig hebben, of dat ze geen duurzaam bedrijfsmodel hebben.

   Zelfs met de beste bedoelingen kan het helemaal misgaan.

   Daarom is het voor particuliere beleggers zo belangrijk om op hun hoede te blijven voor beloftes die te mooi lijken om waar te zijn.

   Investeren in vastgoed | Types opbrengsteigendommen

   Vraag je je af welke aanbiedingen van beleggingsvastgoed met huurgarantie er op de markt zijn?

   Neem dan even wat tijd om de volgende aanbiedingen in detail te bekijken. En let op: de ene verhuurgarantie is de andere niet.

   Het zou kunnen zijn dat u plots een beter idee krijgt dan zelf huisbaas te gaan spelen met alle stress en kopzorgen die ermee gepaard gaan.

   Bekijk de volgende kant-en-klare aanbiedingen beleggingsvastgoed, opgedeeld per soort verhuurgarantie:

Добавить комментарий