Investeren in zakelijke hypotheken bij Mogelijk

Investeren in zakelijke hypotheken bij Mogelijk

4,5% — 5,25% rendement per jaar

Bent u op zoek naar manieren om uw geld te investeren? Wilt u zekerheid en vindt u kapitaalbehoud belangrijker dan maximaal rendement? Investeren in zakelijke hypotheken is hét veilige alternatief voor beleggen in aandelen en vastgoed. Bij Mogelijk kunt u investeren in divers zakelijk vastgoed door heel Nederland en in professioneel recreatief vastgoed op Curaçao en Bonaire.

Zekerheid en een aantrekkelijk rendement

Heeft u kapitaal opgebouwd en wilt u op een veilige manier rendement maken? Bij Mogelijk financiert u de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Dat is zeer aantrekkelijk en veilig want het pand dient als onderpand. U krijgt het eerste recht op hypotheek, de hypotheekakte staat op uw naam. Er is altijd één investeerder op één hypotheekakte. Wilt u snel weer over uw geld kunnen beschikken? Dat kan. De rechten en plichten van de lening- en hypotheekakte zijn voor u als investeerder eenvoudig overdraagbaar.

Bij Mogelijk combineert u zekerheid met een aantrekkelijk rendement. U investeert in de zakelijke hypotheek van een ondernemer met het pand als onderpand. Wij voeren de administratie, maken jaaropgaves, verwerken mutaties en verzorgen het debiteurenbeheer. Bovendien nemen wij het debiteurenrisico over, dus als de ondernemer de rente en aflossing niet betaalt, dan doen wij dat. De akte en dus de zekerheden staan overigens wel op uw eigen naam. U heeft altijd zelf de regie over uw investering. Lees meer.

Investeren in zakelijke hypotheken is hét veilige alternatief voor beleggen in aandelen en vastgoed. Om maximale zekerheid te kunnen bieden aan u als investeerder heeft Mogelijk vijf zekerheden ingebouwd.

Mogelijk Plus betaalt u uit als de debiteur niet betaalt

Om de investeerder de zekerheid te bieden dat hij maandelijks zijn betalingen ontvangt, werkt Mogelijk met een factoringsarrangement. Mogelijk Plus is de entiteit die de factoring verzorgt. Dit betreft:

 • het voeren van de leningadministratie;
 • het overnemen van het risico op wanbetaling van de maandelijkse rente en aflossing;
 • het uitvoeren en betalen van alle eventueel benodigde juridische handelingen tot en met parate executie.

U betaalt als investeerder 0,5% van de maandelijkse rente voor de overname van het debiteurenrisico op de maandelijkse rente-en aflossingsbetalingen, het voeren van de leningadministratie en alle eventueel benodigde juridische stappen tot en met parate executie.

Liquide reservering bij Mogelijk Plus

Dit liquide saldo dient ter dekking van de overname van het debiteurenrisico op de maandelijkse rente- en aflossingsbetaling.

Investeren in een zakelijke hypotheek kan bij Mogelijk heel makkelijk. Alles start met een persoonlijk kennismaking met u. Vervolgens krijgt u toegang tot ons portal. Elke dinsdagochtend ontvangt u om 9 uur van ons een mail met alle actuele investeringsaanbiedingen. Al onze investeerders kunnen vanaf 11 uur direct via de website een investeringsaanbieding claimen. Claimt u een object, dan volgt een uitnodiging van de notaris voor het passeren van de hypotheekakte. Deze akte komt volledig op uw naam. Elke maand ontvangt u rente en aflossing op uw rekening.

Mogelijk maakt investeren veilig en makkelijk

Vindt u kapitaalbehoud en zekerheid belangrijker dan een maximaal rendement met te veel risico’s? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Investeren in een zakelijke hypotheek kan vanaf € 50.000,- en is een veilig alternatief om vermogen te laten groeien. Bovendien kunt u eenvoudig online investeringsaanbiedingen claimen. Mogelijk voert de leningadministratie en neemt het debiteurenrisico volledig van u over. Op het moment dat u weer over uw uitgeleende geld wilt beschikken, dan kunt de lening- en hypotheekakte overdragen aan een opvolgende financier.

 • Persoonlijke kennismaking Wij spreken iedere investeerder persoonlijk om de betrouwbaarheid van ons netwerk te borgen.
 • Online portal U ontvangt een inlogcode waarmee u via onze website details vindt over het te financieren vastgoed.
 • Dinsdag D-day Elke dinsdag ontvangt u om 9 uur een mail met onze actuele investeringsaanbiedingen. Vanaf 11 uur kunt u de aanbiedingen online claimen.
 • Hypotheekakte Er komt een rechtstreekse hypotheekakte tot stand tussen u als investeerder en de geldlener.
 • Gefeliciteerd! Maandelijks ontvangt u rente en aflossing op uw rekening.

Zekerheid en het gemak

Bij Mogelijk bieden we investeerders veel zekerheid. Zo komt er een rechtstreekse hypotheekakte tot stand tussen u als investeerder en de geldlener. De geldlener betaalt maandelijks rente en aflossing. Afhankelijk van de eigen inbreng en het type vastgoed wordt de rente vastgesteld. De rentevast periode bedraagt 5 jaar. Op elke eerste werkdag van de maand ontvangt u rente en aflossing. Wordt er door de geldlener onverhoopt niet betaald, dan nemen wij de maandelijkse betaling van rente en aflossing over (Mogelijk Plus verzorgt de factoring). Intussen nemen wij stappen om de ondernemer te sommeren om aan zijn verplichtingen te voldoen. Blijft betaling alsnog uit, dan gaan wij over tot executoriale verkoop. Als investeerder heeft u hier geen omkijken naar. Op het moment dat u uw uitgeleende geld weer liquide wilt maken, dan kunt u op elk moment de lening- en hypotheekakte overdragen aan een opvolgende financier. Desgewenst bemiddelen wij hierin. Pablo de Loor, een van de oprichters van Mogelijk.

Aanbod ontvangen?

Ontvangt u ons actuele aanbod nog niet? Meld u dan direct aan om deze wekelijks te ontvangen.

Download whitepaper:

Succesvol en veilig investeren in zakelijke hypotheken

Investeren in zakelijke hypotheken is een nieuwe en veilige manier om kapitaal te laten renderen. De investeerder kan investeren in zakelijk vastgoed en krijgt het eerste recht op hypotheek; het pand fungeert daarmee als onderpand. De investeerder verstrekt een lening die uitsluitend ingezet wordt voor de financiering van zakelijk onroerend goed. Dat wil zeggen dat de geldnemer de financiering niet voor privégebruik inzet.

Dit vormt een veilige manier van investeren met een interessant rendement. Het minimale bedrag per zakelijke hypothecaire lening dat ineens wordt verstrekt door één investeerder aan één geldnemer bedraagt ten minste € 50.000,-.

Investeren in zakelijke hypotheken is een veilig alternatief voor beleggen in aandelen en vastgoed:

 • Het vastgoed dient als veilig onderpand.
 • De investeerder ontvangt een vergoeding van 4,5% — 5,25% rente per jaar over het uitstaande leenbedrag.
 • De investeerder heeft het eerste recht van hypotheek.
 • Er zijn vaste maandelijkse betaalmomenten van rente en aflossing.
 • Indien gewenst kan de investering op ieder gewenst moment weer liquide worden gemaakt. Alle hypothecaire overeenkomsten bij Mogelijk kunnen worden gecedeerd tegen 1% van het leenbedrag.

Mogelijk biedt geen garantie maar streeft naar een maximale bescherming van uw investering. Met voor u als investeerder als belangrijkste zekerheid het eerste recht van hypotheek. Daarnaast neemt Mogelijk uw debiteurenrisico over op de maandelijkse rente en aflossing met het factoringsarrangement. Dit wordt uitgevoerd door Mogelijk Plus. Mogelijk Plus is de entiteit die de factoring verzorgt. Dit betreft:

 • Het voeren van de leningadministratie.
 • Het overnemen van het risico op wanbetaling van de maandelijkse rente en aflossing.
 • Het uitvoeren van alle eventueel benodigde juridische handelingen tot en met parate executie.

De factoring dekt niet een eventueel tekort dat zou kunnen ontstaan door het verschil tussen de uitstaande leensom en een eventuele executieopbrengst. Het risico op een dusdanig tekort wordt nagenoeg geëlimineerd door een gezonde loan-to-value, de maandelijkse aflossing en de privéaansprakelijkheid van de geldnemer.

Blijft de geldnemer in gebreke, dan onderneemt Mogelijk alle juridische stappen die nodig zijn om de rente en aflossing en de bijkomende kosten te incasseren. De investeerder wordt hiermee niet lastiggevallen. Mogelijk neemt deze taak volledig op zich. Mocht de achterstand van de geldnemer te hoog oplopen, dan heeft Mogelijk een onherroepelijke volmacht hem in gebreke te stellen. In het uiterste geval wordt parate executie ingeroepen. Het onderpand wordt dan geveild met als doel de inleg van de investeerder zeker te stellen. Alle juridische kosten die in een dergelijk geval van toepassing zijn, worden gedragen door Mogelijk en verhaald op de ondernemer die de financiering is aangegaan.

Investeerders die zich hebben aangemeld bij Mogelijk ontvangen elke week op dinsdagochtend om 9 uur via e-mail het actuele, nieuwe aanbod. Het nieuwe aanbod staat ook elke dinsdagochtend vanaf 9 uur op de website van Mogelijk. Vanaf 11 uur kunnen investeerders met een geactiveerd account opties nemen en investeringsaanbiedingen claimen. Wilt u zich inschrijven voor het actueel aanbod? Meld u dan hier aan. Wilt u opties kunnen nemen of investeringsaanbiedingen kunnen claimen? Neem dan contact op met ons om een account aan te vragen.

Wie geïnteresseerd is in het model van Mogelijk Vastgoedfinancieringen, kan dat telefonisch of online laten weten. Dan volgt een kennismakingsgesprek met een van de partners van Mogelijk. Hierna krijgt de potentiële investeerder toegang tot het online portal. In het portal zijn alle objecten zichtbaar die beschikbaar zijn om in te investeren. Bij elk object staat uitgebreide informatie met details over het onroerend goed. Op elk moment van de dag is dit portal te raadplegen. Hier is ook direct zichtbaar of het object nog beschikbaar is, in optie is genomen of al is vergeven. Wekelijks ontvangen de investeerders per e-mail het actuele nieuwe aanbod. Via een link in het bericht gaat de ontvanger direct naar het online portal en ziet daar de nieuwe investeringsvoorstellen.

Investeerders hebben, met hun inlogcode, toegang tot het online portal van Mogelijk waar zij het informatiememorandum van financieringsaanbiedingen kunnen bekijken en investeringen kunnen claimen.

Wilt u een inlogcode aanvragen? Neem dan contact op met ons om een account aan te vragen.

Mogelijk streeft naar een maximale bescherming van uw investering. De zekerheden die het model van Mogelijk biedt aan investeerders zijn:

 • het eerste recht van hypotheek staat 1 op 1 op úw naam
 • de debiteur tekent in privé mee
 • de debiteur brengt zelf geld in
 • overname debiteurrenrisico door Mogelijk Plus
 • secundaire opstalverzekering door Mogelijk Plus

In het geval dat de geldlener drie maanden of langer in gebreke blijft, oefent Mogelijk het recht tot executoriale verkoop van het onderpand uit voor de geldgever.

Mogelijk streeft er naar dat het bedrag van de geldlening (met rente en kosten) ruim onder de WOZ waarde en/of taxatiewaarde van het onderpand blijft. Dit biedt de geldgever een grote mate van zekerheid dat in geval van executie de leensom volledig terug komt.

Добавить комментарий