Belegger houdt vertrouwen in woningmarkt — Annexum

Belegger houdt vertrouwen in woningmarkt - Annexum

Belegger houdt vertrouwen in woningmarkt

Vastgoedadviseur CBRE Nederland constateert dat woningen met een beleggingsvolume van € 2,0 miljard in de eerste vier maanden van 2020 de populairste vastgoedbelegging blijven vormen, ook tijdens de coronacrisis. Op basis van de huidige beleggersvraag is de verwachting dat het beleggingsvolume van de woningmarkt wellicht zelfs enige groei zal laten zien dit jaar.

  • Met name maart en april laten positief beeld zien
  • Stijgende vraag blijft aanhouden, aanbod stagneert
  • Realiseren van betaalbare huisvesting wordt nog belangrijker

Investeerders hebben onverminderd interesse in woningbeleggingen. Dit ondanks een daling in het beleggingsvolume van 35,4% vergeleken met de eerste vier maanden van 2019, deze periode bevatte echter een uitzonderlijke transactie van € 1,4 miljard. Regionaal gezien kenden vooral Amsterdam en Rotterdam een sterke start van 2020 met recordvolumes, oplopend tot respectievelijk € 575 en € 200 miljoen.

Met name maart en april waren sterke maanden met transacties van enkele grote woningportefeuilles, waarbij de grootste transactie € 375 miljoen omvatte. Ook staken woningtransacties goed af ten opzichte van het volledige vastgoedbeleggingsvolume, met name in april toen beleggingen in woningen goed waren voor bijna twee derde van het totale volume.

Sentiment blijft op peil

Het positieve beleggingssentiment lijkt niet te worden verstoord door de coronacrisis. Meerdere woningtransacties vonden vanaf bieding tot afronding plaats in april. Bovendien zijn er geen significante verschillen in “bied- en laatprijs” te zien met eerder afgeronde transacties. Dit duidt erop dat kopers woningen als een crisisbestendige belegging beschouwen.

“CBRE Nederland ziet nog steeds veel lopende transacties die de komende weken en maanden worden afgerond. Wel zien we dat soms wordt besloten projecten nog niet naar de markt te brengen maar eerst nog verder te brengen in planvorming. Dat maakt die proposities voor beleggers uiteindelijk aantrekkelijker. Concluderend zal naar verwachting door de aanwezige sterke fundamenten en het stabiele karakter van de woningmarkt de vraag naar woningbeleggingen op de lange termijn onverminderd groot blijven en wellicht zelfs stijgen.”

Alexander Buijs, Senior Director Residential Capital Markets bij CBRE Nederland

Aanhoudende krapte

De vooruitzichten voor de woningbeleggingsmarkt blijven volgens CBRE Nederland positief. De nog steeds oplopende vraag blijft vooralsnog groter dan het aanbod op de woningmarkt, met grote krapte in met name de grote steden. Daarnaast is de hypotheekrente, ondanks een recente stijging van enkele tientallen basispunten, nog altijd historisch laag.

Echter zorgt de coronacrisis voor problemen in de bouw. De productie ligt weliswaar niet volledig stil, maar vertragingen zijn te verwachten. Ook daalt volgens het EIB het aantal afgegeven bouwvergunningen naar verwachting tot 48.000 dit jaar, ver onder de beoogde 75.000. Dit zorgt ervoor dat de krapte op de markt blijft bestaan en het woningtekort verder zal oplopen.

Huur versus koop

Door de coronacrisis loopt de werkloosheid echter wel op en is er een sterke daling zichtbaar in het consumentenvertrouwen. Dit zal met name invloed hebben op de koopmarkt, omdat deze ontwikkelingen zowel de mogelijkheden om te kopen als de koopbereidheid verminderen. Hiermee wordt het huursegment juist interessanter voor beleggers. De verwachting is dat op korte termijn huishoudens zullen uitwijken naar met name middel dure en betaalbare huurwoningen, die daardoor aantrekkelijk blijven voor beleggers. Mocht de werkloosheid echter sterk oplopen, dan is een effect op de huurwoningmarkt niet uit te sluiten.

“Dalende bouwproductie en toestroom vanuit de koop- naar huurmarkt zal de vraag naar betaalbare huurwoningen sterker doen toenemen. Echter staat de financiële haalbaarheid en dus realiseerbaarheid van nieuwbouwprojecten nog steeds onder druk, met name door het niveau van de huidige bouwprijs. Bezuinigen op de bouwkwaliteit is niet de oplossing, omdat er een behoefte is aan kwalitatief goede woningen voor de lange termijn. Er zal nog meer nadruk komen op het ontwikkelen van het juiste woonproduct dat voldoet aan de almaar groeiende vraag.”

Robbert Arkenbout, Director Residential Capital Markets bij CBRE Nederland

Добавить комментарий