Vastgoed | Nieuws, kennis en achtergrondinformatie over onroerend goed in Nederland en het buitenland

Vastgoed | Nieuws, kennis en achtergrondinformatie over onroerend goed in Nederland en het buitenland

Vastgoed

De woningprijzen in Dubai zijn in het tweede kwartaal van 2009 met 48 procent gedaald vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt Colliers International in een overzicht van de woningmarkt in het emiraat. Oorzaken van de prijsval zijn de beperkte beschikbaarheid van financiering en onzekerheid bij potentiële kopers over hun arbeidsmarktpositie. Wel constateert Colliers International een vertraging in de prijsdaling. Op kwartaalbasis daalden de woningprijzen in de periode april tot en met juni met 9 procent, terwijl de daling in de eerste drie maanden nog 42 procent bedroeg. Geleidelijk komt er meer geld beschikbaar. De verlaging van de tarieven van de centrale bank werkt door in de interbancaire rente en banken versoepelen hun criteria voor leningen op residentieel vastgoed.

augustus 2, 2009

Vastgoedmarkt leeft weer op

De internationale huizenmarkt leeft op. Dat is de conclusie na de beurs Second Home International die plaatsvond van 13 tot en met 15 maart. Het bezoekersaantal is vrijwel gelijk gebleven aan dat van de vorige editie en vooral de exposanten spreken over veel serieus geïnteresseerden. Een belangrijk en positief signaal.

Het was een belangrijk meetmoment voor de internationale vastgoedmarkt. De afgelopen maanden werd de markt beheerst door de ‘kredietcrisis’ en verhalen over sterke prijsdalingen in verschillende landen. Het gevolg was dat mensen voorzichtig waren en dat grote beslissingen werden uitgesteld.

Verwachting
Het tij is echter aan het keren. Met 7.391 bezoekers was de opkomst vrijwel gelijk aan dat van de voorgaande editie in oktober 2008. Er was dus voldoende animo, op zich al een positief gegeven. Weinig mensen hadden dit namelijk verwacht. De organisatie van de beurs, die overigens aanzienlijk minder exposanten telde -deze editie waren er 250 exposanten ten opzichte van 350 vorige editie-, ging zelf uit van 6.000 bezoekers. Deze verwachting werd ruim overtroffen. Een belangrijk verschil echter is dat de bezoekers nu heel gericht op zoek was. Dit blijkt uit verschillende reacties van exposanten.

In oktober is er een nieuwe beurs editie van de Secondhome beurs. Via de Vastgoed.wordpress.com houden wij u graag op de hoogte. Wenst u aanvullende informatie of tickets voor de beurs te ontvangen? Neem dan contact op via het formulier

augustus 2, 2009

Turkije investeert tijdens de crisis

Om de negatieve gevolgen van de financiële crisis tegen te gaan is in Turkije een aantal maatregelen genomen. Tot de maatregelen behoren verlagingen van verschillende belastingen. Ook blijft de Turkse regering flink investeren in de infrastructuur.

De Turkse overheid heeft besloten om een aantal belastingtarieven voor een periode van drie maanden, van 30 maart tot 30 juni, te verlagen. Het gaat om belastingen voor de huizenmarkt, de autosector en huishoudelijke apparatuur.

Impuls
De btw op meubels en elektronica wordt tijdelijk verlaagd van achttien naar acht procent. Hetzelfde geldt voor de btw op appartementen (woningen) met meer dan 150 vierkante meter, ook dat tarief wordt tijdelijk verlaagd van achttien naar acht procent. Door deze verlaging komen de prijzen van luxeappartementen en villas gemiddeld tien procent lager te liggen. Ook de tarieven voor de landregistratie worden verlaagd van 0,015 naar 0,005 procent. Met deze verlagingen hoopt de Turkse regering de economie een positieve impuls te geven en buitenlandse investeerders aan te trekken.

Infrastructuur
Daar komen grootschalige investeringen in transport en logistiek bij. Het ministerie van Transport is de grootste investeerder in het kabinet van Recep Tayyip Erdogan. Dat bleek na de goedkeuring van de staatsbegroting voor 2009 in de parlementaire budgetcommissie. Naast ruim 2 miljard euro beschikt het ministerie over bijna 5 miljard euro uit andere instellingen die verbonden zijn aan het ministerie.

Snelwegen
Het grootste deel van het budget van het ministerie (53 procent) wordt besteed aan de aanleg van wegen. Een belangrijk onderdeel is het verlengen van snelwegen van 15.500 naar 22.500 kilometer in 2011. Ook zal het aantal spoorwegen (hogesnelheidstreinen) worden uitgebreid en wordt er hard gewerkt aan het metro netwerk in Istanbul. Inmiddels is er een stalen buis aangelegd op zestig meter diepte onder de Bosporus.

Bron: Nationale krant Turkije Hurriyet Daily News

Alarm over Brabantse woningmarkt

De prijs van duurdere woningen zal zelfs zakken met 20 tot 30 procent. Alleen de goedkoopste panden houden in een gunstig scenario wellicht hun waarde.

Dat alarmerende beeld schetste consultant Robert-Jan Bekkering van de Nederlandse Vereniging van Makelaars tijdens een congres in Eindhoven over de woningmarkt in Zuidoost-Brabant, zo meldt het Eindhovens Dagblad. ‘Rond 6 procent van de prijsdaling hebben we al gehad. Bekkering is directeur van Ed Willems, een van de grote makelaars in deze regio.

Dramatische cijfers passeerden in zijn rede de revue. Als de markt niet verandert, blijven huizen jaren in de verkoop staan, denkt Bekkering. In de duurdere categorie (boven de 330.000 euro) zijn woningen volgens hem zo goed als onverkoopbaar geworden. Bekkering meldde bijvoorbeeld dat dure woningen in De Peel bij de huidige prijzen gemiddeld misschien wel zeven jaar in de verkoop zullen staan.

februari 19, 2009

Beursnotering La Perla Living

La Perla International Living, een Amsterdamse ontwikkelaar van luxe tweede woningen, neemt de Franse beursgenoteerde sectorgenoot Mandarine Group over voor maximaal euro 118,5 mln. Op die manier krijgt het bedrijf van ondernemer Geert Duizendstraal alsnog de gewenste notering aan de hoofdbeurs van Parijs. Dat maakte La Perla gisteravond bekend.

Als het aan Duizendstraal ligt, gaat hij snel na de afronding van de overname nieuwe aandelen uitgeven om de verdere groei van het vijftien jaar oude La Perla te financieren. ‘We zijn al roadshows aan het opzetten. We mikken in eerste instantie, in april, op euro 25 à 30 mln. Via Mandarine krijgen we ook toegang tot de Marokkaanse beurs in Casablanca en daar hopen we later nog eens zon bedrag op te halen.

La Perla ontwikkelt luxe vastgoed van Spanje tot Antigua en van Vietnam tot Panama. Kopers van de woningen kunnen gebruikmaken van allerlei aanvullende diensten, zoals vervoer van vliegveld, koks en verzorging in en om het huis. Het bedrijf wil nieuwe projecten opstarten in onder meer Argentinië, Brazilië en Portugal.

Vertraagd

Aanvankelijk zou La Perla in september vorig jaar naar de beurs gaan. Maar de plannen zijn door de kredietcrisis met een halfjaar vertraagd. Ook de opzet is veranderd. In eerste instantie zou Mandarine nieuwe aandelen uitgeven en met dat geld La Perla overnemen, waarna de aandeelhouders van laatstgenoemde een belang van 60% in het nieuwe bedrijf zouden krijgen.

Maar de idee van deze zogeheten ‘reversed take-over is nu ingeruild voor een andere creatieve oplossing. Aandeelhouders krijgen in ruil voor het aanbieden van een aandeel een overdraagbare maar renteloze obligatie met een nominale waarde van euro 2. De aandeelhouders kunnen deze obligatie omzetten in aandelen van het nieuwe bedrijf voor een prijs van euro 2 per aandeel. Nu kost een aandeel Mandarine euro 0,60.

Praktisch

Los van de converteerbare obligatie, die gefaseerd wordt afgelost, krijgen de aandeelhouders van Mandarine per aandeel die ze overdragen aan La Perla een optie (warrant) op aandelen voor een koers van euro 1,20 per aandeel. De maximale overnameprijs komt daarmee op euro 118,5 mln. Aandeelhouders die 80% van Mandarine bezitten, hebben zich al aan het bod gecommitteerd.

Duizendstraal is blij dat hij zijn groeiplannen kan doorzetten, zelfs in deze tijd van economische tegenwind. ‘Het heeft even geduurd, maar nu is het gelukkig zo ver. Je moet praktisch zijn in deze tijden.

Moeilijke markt

La Perla zal over 2008 naar verwachting een omzet boeken van circa euro 90 mln. Daarmee zet het bedrijf de groei van de afgelopen jaren door, ook al zijn veel vermogende particulieren de doelgroep van La Perla hard geraakt door de financiële crisis.

Duizendstraal erkent dat de markt voor luxe tweede woningen ‘moeilijk is geworden. ‘Vooral in Spanje verkopen wij nu ook minder. Daar geven we soms discounts van 10% tot 15%.

Maar La Perla speelt op de marktsituatie in onder meer door zogeheten ‘fractionals aan te bieden, waarbij verschillende mensen een deel van het eigendom van een huis van La Perla kopen.

februari 15, 2009

Recreatiewoning permanent bewonen? deel 1 van 2

In Nederland staan zon 225.000 recreatiewoningen en -verblijven (onderzoek 2005). Daarvan voldoen zon 80.000 woningen aan de criteria van het rijksbeleid dat permanente bewoning van recreatiewoningen probeert te beperken: een bouwwerk in de zin van de Woningwet met een recreatieve bestemming, dat voldoet aan het Bouwbesluit.
Omdát deze woningen zijn bedoeld voor recreatief gebruik, maar ze in de praktijk regelmatig permanent bewoond worden (2005: 19%), is er sprake van strijd met het VROM-beleid. VROM geeft gemeenten drie keuzes: het bestemmingsplan ongewijzigd laten en systematisch illegale permanente bewoning tegengaan, het wijzigen van de bestemming ‘recreëren in ‘wonen of het afgeven van een persoonsgebonden beschikking aan de huidige bewoners (loopt in ieder geval af wanneer bewoners overlijden of verhuizen).

Wat is permanente bewoning van een recreatiewoning?
Van onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven is sprake wanneer het woongebruik in strijd is met de bestemmingsvoorschriften van de recreatieve bestemming. Hierbij gaat het niet om de duur van het strijdig gebruik (permanent of tijdelijk), maar om de strijdigheid van de activiteit met de geldende planvoorschriften.

Is permanente bewoning van recreatiewoningen toegestaan?
Het antwoord op deze vraag is kort en krachtig ‘nee.

Waarom is permanente bewoning verboden?
Permanent wonen is ongewenst, omdat het buitengebied voor iedereen toegankelijk moet zijn om te recreëren. Permanente bewoning van recreatiewoningen heeft tot gevolg dat er meer vraag naar recreatiewoningen ontstaat. Dit heeft verdere ‘verstening van het buitengebied tot gevolg. Daarnaast is permanent wonen in strijd met het bestemmingsplan.

Waar kan ik zien of ik permanent in een vakantiehuisje mag wonen?
Het gemeentelijke bestemmingsplan geeft aan of ergens wel of niet permanent gewoond mag worden. U kunt dit navragen bij de gemeente waarin de recreatiewoning staat.

Hoe vaak doet het probleem zich voor?
In 2005 heeft de VROM-Inspectie een onderzoek uitgevoerd over de uitvoering van het beleid voor recreatiewoningen. Daaraan hebben zon 240 gemeenten deelgenomen. Het totale aantal recreatiewoningen en -verblijven in Nederland komt na extrapolatie van de gegevens op circa 225.000 (2004: 150.000), waarvan 35% (80.000) recreatiewoningen. Van deze recreatiewoningen wordt 19% (2004: 11%) permanent bewoond, dus zon 16.000 woningen.
Het onderzoek geeft geen aanleiding te vermoeden dat het aantal recreatiewoningen en -verblijven zo drastisch is gegroeid, of dat de permanente bewoning het afgelopen jaar is toegenomen. De grote verschillen moeten verklaard worden door het feit dat gemeenten nu veel beter inzicht hebben in de omvang van het aantal recreatiewoningen en -verblijven en de permanente bewoning daarvan.

Waarom beleid om onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen aan te pakken?
De discussie over onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen loopt al jaren. De huidige, scheefgegroeide situatie moet worden opgelost en een toekomstige scheefgroei moet worden voorkomen. Gezien de hardnekkigheid en indringendheid van het probleem is duidelijkheid voor bestaande situaties op zeer korte termijn gewenst. Mede doordat een aantal gemeenten het onrechtmatig bewonen van recreatieverblijven passief dan wel actief gedoogde, ontstond een situatie waarin het inzetten van een actief handhavingsbeleid leidde tot moeizame en ingrijpende trajecten, zowel voor de betrokken burgers als voor de handhavende overheden.

februari 15, 2009

Recreatiewoning permanent bewonen? deel 2

Hoe pakt de minister onrechtmatig gebruik van recreatiewoningen aan?
Begin november 2003 heeft de minister een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin geeft zij gemeenten drie mogelijkheden om een einde te maken aan het onrechtmatige gebruik van recreatiewoningen in bestaande situaties.

Ten eerste kunnen gemeenten in bepaalde bestaande situaties het bestemmingsplan wijzigen. De bestemming van het recreatiecomplex of de individuele woning wordt dan omgezet van ‘recreëren naar ‘wonen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de woning(en) niet in een waardevol en/of kwetsbaar gebied ligt;
Ten tweede kunnen gemeenten in bestaande een persoonsgebonden beschikking afgeven. De bestemming blijft dan ‘recreëren en de huidige bewoner mag met deze beschikking in zijn recreatiewoning blijven wonen. Deze beschikking vervalt in ieder geval zodra de huidige bewoner verhuist of komt te overlijden;
Ten derde kunnen gemeenten er voor kiezen in bestaande situaties het verbod op het onrechtmatig bewonen van de recreatiewoning te handhaven en procedures in gang te zetten, die zullen leiden tot een gebruik conform de recreatieve bestemming.
Uiteraard is het beleid er ook op gericht om nieuwe, toekomstige situaties van permanente bewoning te voorkomen.

Wat is de status van de brief van de minister van 11 november 2003 aan de Tweede Kamer?
De brief van 11 november 2003 is door de minister van VROM, gesteund door de ministerraad, vastgesteld regeringsbeleid voor de ruimtelijke ordening. De Tweede Kamer staat achter dit beleid. Provincies en gemeenten kunnen dan ook handelen naar dit beleid.

Waarom beloont de overheid mensen die zich jarenlang niet aan de regels hebben gehouden?
Onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen is al jaren een probleem. In sommige gemeenten is, ondanks de inspanningen op het gebied van handhaving, een scheefgegroeide situatie ontstaan, met een zware handhavinglast tot gevolg. Andere gemeenten hebben het onrechtmatig bewonen van recreatieverblijven passief dan wel actief gedoogd. Daardoor leidt actief handhaven tot een moeizaam en ingrijpend traject, zowel voor betrokken burgers als voor handhavende overheden. Dit is dan ook de reden waarom minister Dekker een voorstel naar de Tweede Kamer heeft gestuurd voor het oplossen van de bestaande problemen en het voorkomen van toekomstige problemen.
In dit voorstel is gemeenten een aantal mogelijkheden geboden om een einde te maken aan het onrechtmatige gebruik van recreatiewoningen. Alleen bij het nemen van een persoonsgebonden beschikking is er feitelijk sprake van ‘gedogen. Maar ook aan deze vorm van gedogen zal na verloop van tijd (bij verhuizen of overlijden) een einde komen.

Wat is de motie Veenendaal?
De motie Veenendaal beoogt de mogelijkheden te verruimen voor personen die vóór en op de peildatum van 31 oktober 2003 onrechtmatig een recreatiewoning bewonen (en dat tot op heden doen) en een persoonsgebonden gedoogbeschikking zouden willen aanvragen in een gemeente die niet aantoonbaar helder en consequent is geweest in haar handhavingsbeleid. Letterlijk stelt de motie dat de regering ervoor moet zorgen dat [deze] bewoners een persoonsgebonden gedoogbeschikking kunnen krijgen en deze beschikking ook bij de gemeente op kunnen eisen.

Wat is het gevolg van de motie Veenendaal?
De ministerraad is op 16 juni 2006 akkoord gegaan met het concept van een wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. Ter uitvoering van de bovengenoemde motie wordt de in artikel 20 van het Bro vervatte opsomming uitgebreid met een mogelijkheid (lid 1, onderdeel g) die ziet op een afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van het gebruik van een recreatiewoning als woongebouw, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden zijn dat:

de aanvraag betrekking heeft op een recreatiewoning die niet is gelegen in een bij de planologische kernbeslissing Nota Ruimte (Stcrt. 2006, nr. 41) als waardevol of kwetsbaar aangegeven gebied, noch in een bij besluit van de betrokken gemeenteraad of provinciale staten als zodanig aangegeven gebied noch in een krachtens artikel 10, 10a of 12 van de Natuurbeschermingswet 1998 aangewezen gebied;
de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens de Woningwet aan een bestaande woning gestelde eisen;
bewoning in elk geval niet in strijd is met de bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wet ammoniak en veehouderij gestelde regels of de Reconstructiewet concentratiegebieden;
de aanvrager voor, doch in elk geval op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik had en deze sedertdien onafgebroken bewoont.

Bovendien geldt de vrijstelling uitsluitend voor de aanvrager en diens echtgenoot of echtgenote dan wel geregistreerde partner die voldoet aan het eerste lid, onderdeel g, onder 4. Zij vervalt in elk geval zodra deze personen de bewoning beëindigen. En vrijstelling als bedoeld in het eerste lid, onder g, wordt niet verleend, indien de verlening in strijd is met door de gemeente gevoerd handhavingsbeleid ten aanzien van het gebruik van recreatiewoningen.

Wat is het zogenaamde Deense model ten aanzien van bewoning van recreatiewoningen?
In Denemarken heeft een gepensioneerde volgens de wet recht op permanente bewoning van een recreatiewoning als hij 67 jaar of ouder is, of ouder dan 60 jaar en vervroegd pensioen ontvangt en in beide gevallen de woning minstens acht jaar in zijn bezit heeft. Er is hierbij dus sprake van een bijzondere vorm van een persoonsgebonden beschikking.
Onderzocht is (‘Onderzoek Recreatiewoningen Deens Model, uitgevoerd door Kadaster Landinrichting en ‘Toekomstperspectief voor het Deens model?, uitgevoerd door het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT)) of dit systeem geschikt zou zijn voor Nederland. In de Nederlandse situatie zou het model vooralsnog uitgaan van de in Nederland geldende pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar in plaats van 67 jaar. Bovendien zou het criterium aangaande bezit van de recreatiewoning versoepeld worden en dient men de woning minimaal vijf jaar in bezit te hebben alvorens het recht op permanente bewoning te verkrijgen.

De minister van VROM heeft op basis van deze onderzoeken een ouderenregeling voorgesteld (brief minister van 29 november 2005). Bij behandeling van deze brief in de Tweede Kamer op 8 februari 2006 bleek dat er voor deze ouderenregeling geen draagvlak is. De Kamer is geen voorstander van het treffen van een regeling voor een specifieke groep, omdat dit ten opzichte van anderen niet rechtvaardig is.

Kan het gebeuren dat gemeenten en provincies het probleem van onrechtmatige bewoning verschillend aanpakken?
Ja, dat is mogelijk. Gemeenten hebben verschillende mogelijkheden om een einde te maken aan het onrechtmatige gebruik van recreatiewoningen. Ze kunnen hierin een eigen afweging maken.

Welke rol hebben gemeenten in de handhaving van de regelgeving rond recreatiewoningen?
De gemeenten hebben de taak om in bestemmingsplannen regels te stellen voor het gebruik van de vakantiehuisjes. Op basis van deze regels is het verboden om de vakantieverblijven te gebruiken voor permanente bewoning. De gemeenten dragen zorg voor de handhaving van dit verbod. Dit doen zij bijvoorbeeld door regelmatig recreatieparken te inspecteren. Als de gemeente constateert dat er permanent gebruik wordt gemaakt van een recreatieverblijf, dan kan zij hiertegen optreden. Dit kan bijvoorbeeld door het heffen van een dwangsom of het uitoefenen van bestuursdwang (gedwongen vertrek).

Zijn er mogelijkheden om tegen de beslissing van een gemeente (ook eventueel bij een andere instantie) te reageren?
Legalisatie
Als de gemeente de bestemming wil wijzigen in ‘wonen, zal daarvoor een planologische procedure moeten worden doorlopen. Zon procedure kent meerdere inspraakmomenten die zijn vastgelegd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Zo begint een bestemmingsplanprocedure met een inspraakronde, kan er vervolgens tegen het ontwerpplan een zienswijze bij de gemeenteraad worden ingediend, daarna bedenkingen tegen het vastgestelde plan bij Gedeputeerde Staten van de provincie en tot slot beroep tegen het goedgekeurde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.

Tegen een gemeentelijke weigering om een bestemming(splan) te wijzigen, kan niet worden ‘opgekomen. Wèl kan een burger aan de gemeente verzoeken om vrijstelling van de bepalingen van het geldende bestemmingsplan te verlenen of om een zogenaamd voorbereidingsbesluit te nemen (te besluiten dat een bestemmingsplanwijziging wordt voorbereid). Tegen de weigering van de gemeente om op die verzoeken in te gaan, kan wèl worden ‘opgekomen, namelijk via het indienen van een bezwaarschrift (Algemene wet bestuursrecht, Awb) bij de gemeente. Als dat bezwaarschrift niet gehonoreerd wordt, kan de belanghebbende beroep instellen bij de betreffende rechtbank. Daarna bestaat ten slotte nog de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep bij de Raad van State. De termijn voor het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift bedraagt zes weken. Overigens moet bij een besluit altijd worden vermeld door wie, binnen welke termijn en bij welke instantie bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld.

Gedogen
Indien een gemeente een gedoogbeschikking afgeeft, kan tegen de strekking van de beschikking bezwaar worden gemaakt. De procedure volgt ook weer uit de Algemene wet bestuursrecht (zie hierboven). Tegen een weigering om een gedoogbeschikking af te geven, kan echter niet worden ‘opgekomen.

Handhaven
Voor handhavingsprocedures geldt ook weer de Awb. In het algemeen zal de gemeente, voor zij daadwerkelijk een dwangsomaanschrijving verstuurt, eerst een ‘vooraanschrijving of ‘voorwaarschuwing versturen. In veel gevallen zal de aangeschrevene daarin uitgenodigd worden voor een gesprek. Indien dit overleg niet leidt tot een oplossing, zal de gemeente de handhavingsprocedure daadwerkelijk starten.

Gaat permanente bewoning van vakantiewoningen ten koste van de reeds verleende bouwcontingenten van een gemeente?
Het Rijk voert al sinds jaar en dag geen contingentenbeleid meer. Het hangt dus van de provincie af of de omzetting van de bestemming ‘recreatie naar de bestemming ‘wonen ten koste gaat van de door de provincie toegekende woningbouwmogelijkheden aan de gemeente. Het beleid hiervoor kan per provincie verschillend zijn. In een brief aan de Tweede Kamer over ‘acties verhoging woningproductie van 30 september 2003 heeft de minister ten aanzien van de provincies aangegeven dat het tegen de achtergrond van het oplopende woningtekort in haar ogen gewenst is om, binnen de vastgestelde ruimtelijke kaders, zoveel mogelijk ruimte te bieden en van overheidswege zo min mogelijk belemmeringen op te werpen. Uitgangspunt is echter ook dat gemeenten en provincies zelf verantwoordelijk zijn een afweging te maken recreatiewoningen al dan niet een woonbestemming te geven.

Klopt het dat onrechtmatige bewoning ook strafrechtelijk aangepakt kan worden?
Ja. Het kabinet besloot eind 2002 besloten om overtredingen van bestemmingsplannen strafrechtelijk aan te pakken. Het onrechtmatig bewonen van zomerhuisjes is zon overtreding. Overtredingen van bestemmingsplannen vallen nu sinds 13 september 2004 onder de Wet op de economische delicten (WED) en daarmee onder het strafrecht. De geldboete kan bij toepassing hiervan ook voor rechtspersonen oplopen tot ruim 45.000 euro, terwijl de maximale geldboete die de kantonrechter kan opleggen ruim 11.000 euro bedraagt.

Komen de Nederlandse regels voor recreatiewoningen overeen met Europese wetgeving?
Er is geen Europese regelgeving die de Nederlandse overheden verbiedt om maatregelen te treffen tegen het onrechtmatig gebruik van recreatiewoningen. De juristen van het ministerie van VROM hebben hierover regelmatig contact met de Europese Unie. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de Europese regelgeving op dit gebied binnenkort zal veranderen.

Een beroep op het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) door bewoners van een recreatiewoning te Harderwijk werd door de Raad van State niet gehonoreerd. Zie hiervoor de uitspraak van de Raad van State in dit geschil: http://www.raadvanstate.nl/verdicts/verdict_details.asp?verdict_id=5409.

Als de woning niet voldoet aan het Bouwbesluit, kan deze dan toch in aanmerking komen voor beleidsverruiming?
Om de bewoners van een recreatiewoning een persoonsgebonden beschikking te kunnen geven of om de woning een woonbestemming te kunnen geven, moet de woning voldoen aan het Bouwbesluit 2003. Wanneer een woning niet voldoet aan het Bouwbesluit, komt deze in principe niet voor beleidsverruiming in aanmerking. Wel kan de woning, die in eerste instantie niet aan het Bouwbesluit voldoet, na aanpassing aan de eisen voldoen. In dat geval moet de recreatiewoning worden aangepast aan het Bouwbesluit ten aanzien van Bestaande Bouw.

Dat neemt echter niet weg dat het denkbaar is dat op onderdelen ook voor de eisen uit het Bouwbesluit persoonsgebonden wordt gedoogd. Zolang hiermee maar geen onaanvaardbare inbreuk wordt gemaakt op een adequaat veiligheids- en gezondheidsniveau van de bewoners en gebruikers. Dit gedogen is en blijft echter altijd een verantwoordelijkheid van de gemeente en hiertoe kan alleen worden besloten na een zorgvuldige afweging. Die afweging vindt plaats op basis van een samenhangende beoordeling van de veiligheidsaspecten op het punt van de staat van het bouwwerk en de specifieke bewoningssituatie. Een en ander is verwoord in de brief van minister Dekker aan de Colleges van BW van 17 november 2004.

Heeft het beleid alleen betrekking op recreatiecomplexen of is het ook van toepassing op individuele recreatiewoningen?
Het geformuleerde beleid heeft zowel betrekking op complexen van recreatiewoningen als individuele recreatiewoningen. Voor beide categorieën kunnen dus de volgende mogelijkheden gelden:

omzetten naar woonbestemming;
actief handhaven;
persoonsgebonden beschikking.

Hoe om te gaan met bouwvergunningsvrij bouwen zodra recreatiewoningen permanent bewoond mogen worden?
Als voor een recreatiewoning de bestemming is ‘omgezet in een woonbestemming (door middel van een planherziening), dan is er op dat punt in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb) geen belemmering meer aanwezig voor het bouwen van vergunningsvrije bouwwerken (binnen de beperkingen van het Besluit), zoals aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen en dakkapellen.

Wat gebeurt er met de voorgestelde ouderenregeling (brief minister van 29 november 2005)?
Bij de behandeling van deze brief in de Tweede Kamer op 8 februari 2006 bleek dat er voor deze ouderenregeling geen draagvlak is. De Kamer is geen voorstander van het treffen van een regeling voor een specifieke groep, omdat dit ten opzichte van andere bewoners niet rechtvaardig is.

Meer informatie

Eigenaar recreatiepark
Mogelijk kunt u ook nadere informatie krijgen bij de eigenaar van het recreatiepark.

Gemeente
Handhaving van het verbod op permanente bewoning van vakantiewoningen is een taak van de gemeente. Met vragen over wat wel en niet mag, kunt u dan ook het best terecht bij uw eigen gemeente. Ook heeft men daar nadere informatie over bestemmingsplannen. In zon bestemmingsplan staat of een bepaald gebied mag worden gebruikt voor bijvoorbeeld recreatie, horeca of industrie.

Добавить комментарий