Belangrijke veranderingen op de woningmarkt in 2018

Belangrijke veranderingen op de woningmarkt in 2018

Veranderingen woningmarkt 2018

Ook dit jaar zijn er weer veel fiscale en wettelijke veranderingen voor huizenbezitters en voor mensen die een woning willen kopen, of verkopen. We hebben de belangrijkste zaken voor je op een rijtje gezet.

1. NHG grens omhoog naar € 265.000

Wie een hypotheek afsluit met Nationale Hypotheek Garantie (NGH) geniet van een aantal voordelen. Bijvoorbeeld een vangnet als de hypotheek niet meer kan worden betaald en een lagere rente. De voorwaarden en normen voor het verkrijgen van NHG zijn veranderd per 01-01-2018. Zo is de kostengrens gestegen naar €265.000. Bij woningen waar geïnvesteerd wordt energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG-kostengrens naar een bedrag van maximaal €280.900. Daarnaast vervalt de verplichte overlijdensrisicoverzekering. De borgtochtprovisie die eenmalig moet worden betaald voor de NHG blijft gehandhaafd op 1% van de lening.
Bron: nhg.nl

2. Maximale hypotheek tot 100% waarde huis

In 2018 kan een hypotheek worden afgesloten tot maximaal 100% van de waarde van het huis. Meer geld lenen dan een huis waard is, kan dus niet meer.

3. Hogere Hypotheek voor tweeverdieners

Tweeverdieners kunnen in 2018 meer geld lenen voor de aankoop van een huis. Dit komt omdat het tweede inkomen zwaarder meetelt. Het tweede inkomen telt nu voor 70% mee.

4. Hogere lening mogelijk bij energiebesparende maatregelen

Huiseigenaren die € 33.000 of meer bruto per jaar verdienen kunnen ten opzichte van hun inkomen meer lenen wanneer:

  • Ze een energiezuinige woning kopen
  • Als ze met de hypotheek energiebesparende maatregelen treffen, zoals dakisolatie, of zonnepanelen.

Het bedrag dat extra mag worden geleend, is € 9000,-

5. Voor een energie neutrale woning kan je meer lenen

Wanneer een koopwoning door energiebesparende maatregelen evenveel energie opwekt als er wordt verbruikt, dan kunnen eigenaren van die woning €25.000,- extra lenen. Een energie neutrale noemt men een NulopdeMeter-woning.

6. Hypotheekrente in 2018

De verwachting is dat de hypotheekrente voorlopig nog laag blijft door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Dankzij de historisch lage rente hebben veel mensen de afgelopen jaren de rentevaste periode voor langere tijd (10 jaar of langer) vastgezet. Hierdoor zal een toekomstige rentestijging voor veel huishoudens niet direct voor problemen zorgen.

7. Huizenprijzen in 2018

Door de schaarste op de woningmarkt is de verwachting dat de huizenprijzen in 2018 met zo’n 6% zullen stijgen. Het aantal transacties zal 5 procent lager uitvallen dan afgelopen jaar. Voor 2019 wordt ook verwacht dat de huizenprijzen nog verder stijgen, namelijk met zon 5%.

8. Nieuwbouw in 2018

De vraag naar nieuwbouw is groter dan het aanbod. Dit is vooral het geval in de grote steden. In 2017 zijn er 62.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dit is een druppel op de gloeiende plaat, want er is in Nederland een structureel tekort van 200.000 woningen. Het tekort zal nog wel even aanhouden

Plaats Aantal nieuwbouwwoningen in 2017
Amsterdam 4918
Baarn 53
Blaricum 288
Bloemendaal 136
Gooise meren 68
Haarlem 679
Heemstede 46
Hilversum 155
Laren 31
Zandvoort 0

Wil je altijd als eerste op de hoogte zijn van nieuwbouw in de regio? Meld je dan aan voor onze nieuwbouw nieuwsbrief, of neem direct contact op met onze nieuwbouw vestiging.

9. Bouwkundig voorbehoud standaard in koopcontract

Wie een huis koopt kan ontbindende voorwaarden op laten nemen in het koopcontract. Bijvoorbeeld een bouwkundig voorbehoud. Dankzij een bouwkundig voorbehoud kan de aankoop van een woning worden ontbonden als de woning ernstige bouwkundige gebreken heeft. Vanaf 1 februari staat een bouwkundig voorbehoud standaard in de koopovereenkomst. Het voorbehoud kan worden geschrapt als de koper een bouwkundige keuring niet nodig vindt, of als de verkoper een bouwkundig keuring niet toestaat.

10. VvE moet minimaal bedrag in kas hebben

De eigenaren van een appartement zijn verplicht lid van een vereniging van eigenaars (VvE). De VvE zorgt voor het regelen van het onderhoud van het appartementsgebouw en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Vanaf 1 januari 2018 moet elke Vve jaarlijks een bedrag reserveren voor het groot onderhoud van het gebouw. De hoogte van deze reservering is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). De VvE kan ook jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. De herbouwwaarde van een gebouw staat op het polisblad van de brand- en opstalverzekering.

11. Trouwen in gemeenschap van goederen

Wie in 2018 trouwt, zal automatisch trouwen met beperkte gemeenschap van goederen. Dit is ook het geval als je een geregistreerd partnerschap aangaat. Dankzij deze nieuwe wet zijn bijvoorbeeld schenkingen en erfenissen persoonlijk eigendom van de ontvanger en niet van beiden. Wie alsnog wil trouwen met algehele gemeenschap van goederen zal dit apart moeten regelen.

Добавить комментарий